Przejdź do treści głównej

Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP


2022-05-19 08:25

Rozpoczęliśmy kolejne badanie ewaluacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020.

Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP.

Cel badania

Oceniamy dotychczasowe efekty wsparcia RPO WSL 2014-2020 dotyczącego poprawy warunków do rozwoju MŚP, innowacji w tym sektorze, technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności gospodarczej, dokapitalizowania zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości oraz umiędzynarodowienia gospodarki regionu. Wyniki badania zostaną również wykorzystane do zaprojektowania wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Wykonawca

Pracownia Badań i Doradztwa "Re-Source” z Poznania.

Realizacja

Przedstawiciele Wykonawcy badania w maju i czerwcu br., mogą zgłaszać się z prośbą o udzielenie wywiadu telefonicznego lub udział w ankiecie internetowej do:

  • beneficjentów projektów osi priorytetowej III,
  • wnioskodawców działania 3.2,
  • odbiorców ostatecznych działania 3.4,
  • pośredników finansowych z działania 3.4,
  • przedstawicieli firm konsultingowych,
  • ekspertów dziedzinowych.

Przekazywane dane będą poufne i wykorzystane tylko do przeprowadzenia badania. Wszystkie działania realizowane będą w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).

Termin

Zakończenie badania zaplanowaliśmy na sierpień 2022 r.

Zachęcamy do czynnego udziału w badaniu i dziękujemy za poświęcony czas!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś