Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 57 informacje ze wszystkich 6623 dla tagu: Ewaluacja

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (16 stycznia 2018 r.)

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem określającym działania Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie ewaluacji. Plan ewaluacji został sporządzony na cały okres programowania. Zawiera wszystkie możliwe do zaplanowania ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie trwania obecnej perspektywy finansowej.
Został przyjęty Uchwałą Nr 50/2015 Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 z 10 grudnia 2015 r. oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą nr 2448/82/V/2015.

Zgodnie z obowiązkiem corocznego przeglądu Planu ewaluacji i zmianą potrzeb informacyjnych, dokument został zaktualizowany. Zmieniony Plan ewaluacji został przyjęty Uchwałą nr 263 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 20 grudnia 2017 r., następnie został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 63/237/V/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku.

termin obowiązywania od 2018-01-16 do 2019-01-22
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Ewaluacja

Sprawdzamy, jak zmienia się Śląskie

RPO WSL 2014-2020 to nie tylko kolejne ogłoszone nabory. To także badanie sytuacji w regionie, regularne sprawdzanie, jak Śląskie ewoluuje oraz dostosowywanie naszej oferty do potrzeb mieszkańców województwa.

2018-02-08
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja, badania ewaluacyjne

Katowice gospodarzem spotkania Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności 2014-2020 oraz Krajowego i Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych

W dniach 12-13 grudnia 2017 roku w Katowicach odbędzie się posiedzenie Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności na lata 2014-2020 oraz Krajowego i Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych.

2017-12-05
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wydarzenia | tagi: Ewaluacja, Zespół Sterujący Ewaluacją Polityki Spójności 2014-2020

Badania ewaluacyjne w ramach RPO WSL

Na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzanych jest obecnie 5 badań ewaluacyjnych.

2017-10-02
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

2017-06-01
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania pt. „Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów”

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zlecił Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez  Pana Michała Korczyńskiego, przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów”.

2016-09-12
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem określającym działania Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie ewaluacji. Plan ewaluacji został sporządzony na cały okres programowania. Zawiera wszystkie możliwe do zaplanowania ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie trwania obecnej perspektywy finansowej.
Został przyjęty Uchwałą Nr 50/2015 Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 z 10 grudnia 2015 r. oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą nr 2448/82/V/2015.

termin obowiązywania od 2015-12-22 do 2017-01-09
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Ewaluacja

Plan ewaluacji RPO WSL 2014-2020

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem określającym działania Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie ewaluacji. Plan ewaluacji został sporządzony na cały okres programowania. Zawiera wszystkie możliwe do zaplanowania ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie trwania obecnej perspektywy finansowej.

2016-01-27
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: Ewaluacja
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś