Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 57 informacje ze wszystkich 6623 dla tagu: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Zleciliśmy firmie EVALU Sp. z o.o. wykonanie badania: „Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy”.

2020-03-10
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Zleciliśmy Pracowni Badań i Doradztwa "Re-Source" z siedzibą w Poznaniu wykonanie badania: „Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020”.

2020-01-31
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Zleciliśmy konsorcjum firm: EU-CONSULT sp. z o.o. oraz Grupa BST sp. z o.o. wykonanie badania: „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna”.

2019-12-12
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Zleciliśmy firmie Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. z siedzibą w Warszawie, wykonanie badania: „Wsparcie działań dotyczących ochrony powietrza i ograniczania ubóstwa energetycznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego”.

2019-09-17
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna”.

2019-03-01
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja, edukacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Rozpoczęliśmy badanie ewaluacyjne dot. wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS oraz wskaźnika rezultatu EFRR, a także oszacowania wartości wskaźnika produktu w ramach RPO WSL 2014-2020.

2019-02-15
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Rozpoczęliśmy badanie ewaluacyjne „Ocena czynników utrudniających zatrudnianie pracowników w ramach zatrudnienia subsydiowanego w ramach projektów RPO WSL 2014 – 2020".

2018-11-06
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 v.2

Wytyczne stanowią uszczegółowienie i operacjonalizację postanowień zawartych w Umowie Partnerstwa oraz w rozporządzeniach i wytycznych KE dotyczących systemu ewaluacji polityki spójności w Polsce w latach 2014-2020. Celem wytycznych jest określenie zasad realizacji procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce w okresie 2014-2020, w tym rozstrzygnięć w zakresie zadań i kompetencji poszczególnych podmiotów zaangażowanych w działania ewaluacyjne.

Uwaga! Zmienione Wytyczne (ZIP 552 KB) obowiązują od dnia ogłoszenia komunikatu w Monitorze Polskim czyli 30 października 2018 r.

termin obowiązywania od 2018-10-30
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Ewaluacja

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne stanowią uszczegółowienie i operacjonalizację postanowień zawartych w Umowie Partnerstwa oraz w rozporządzeniach i wytycznych KE dotyczących systemu ewaluacji polityki spójności w Polsce w latach 2014-2020. Celem wytycznych jest określenie zasad realizacji procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce w okresie 2014-2020, w tym rozstrzygnięć w zakresie zadań i kompetencji poszczególnych podmiotów zaangażowanych w działania ewaluacyjne.

termin obowiązywania od 2015-09-28 do 2018-10-29
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Ewaluacja

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego „Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS i wskaźnika rezultatu EFRR oraz oszacowanie wartości wskaźnika produktu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020".

2018-10-18
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś