Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 48 informacje ze wszystkich 5964 dla tagu: Ewaluacja

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna”.

2019-03-01
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja, edukacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Rozpoczęliśmy badanie ewaluacyjne dot. wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS oraz wskaźnika rezultatu EFRR, a także oszacowania wartości wskaźnika produktu w ramach RPO WSL 2014-2020.

2019-02-15
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (23 stycznia 2019 r.)

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem określającym działania Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie ewaluacji. Plan ewaluacji został sporządzony na cały okres programowania. Zawiera wszystkie możliwe do zaplanowania ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie trwania obecnej perspektywy finansowej.
Został przyjęty Uchwałą Nr 50/2015 Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 z 10 grudnia 2015 r. oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą nr 2448/82/V/2015.

Zgodnie z obowiązkiem corocznego przeglądu Planu ewaluacji i zmianą potrzeb informacyjnych, dokument został zaktualizowany. Zmieniony Plan ewaluacji został przyjęty Uchwałą nr 356 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 28 grudnia 2018 r., następnie został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 85/13/VI/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku.

termin obowiązywania od 2019-01-23 do 2020-01-07
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Ewaluacja

Realizacja badania ewaluacyjnego

Rozpoczęliśmy badanie ewaluacyjne „Ocena czynników utrudniających zatrudnianie pracowników w ramach zatrudnienia subsydiowanego w ramach projektów RPO WSL 2014 – 2020".

2018-11-06
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 v.2

Wytyczne stanowią uszczegółowienie i operacjonalizację postanowień zawartych w Umowie Partnerstwa oraz w rozporządzeniach i wytycznych KE dotyczących systemu ewaluacji polityki spójności w Polsce w latach 2014-2020. Celem wytycznych jest określenie zasad realizacji procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce w okresie 2014-2020, w tym rozstrzygnięć w zakresie zadań i kompetencji poszczególnych podmiotów zaangażowanych w działania ewaluacyjne.

Uwaga! Zmienione Wytyczne (ZIP 552 KB) obowiązują od dnia ogłoszenia komunikatu w Monitorze Polskim czyli 30 października 2018 r.

termin obowiązywania od 2018-10-30
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Ewaluacja

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne stanowią uszczegółowienie i operacjonalizację postanowień zawartych w Umowie Partnerstwa oraz w rozporządzeniach i wytycznych KE dotyczących systemu ewaluacji polityki spójności w Polsce w latach 2014-2020. Celem wytycznych jest określenie zasad realizacji procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce w okresie 2014-2020, w tym rozstrzygnięć w zakresie zadań i kompetencji poszczególnych podmiotów zaangażowanych w działania ewaluacyjne.

termin obowiązywania od 2015-09-28 do 2018-10-29
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Ewaluacja

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego „Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS i wskaźnika rezultatu EFRR oraz oszacowanie wartości wskaźnika produktu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020".

2018-10-18
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (16 stycznia 2018 r.)

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem określającym działania Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie ewaluacji. Plan ewaluacji został sporządzony na cały okres programowania. Zawiera wszystkie możliwe do zaplanowania ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie trwania obecnej perspektywy finansowej.
Został przyjęty Uchwałą Nr 50/2015 Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 z 10 grudnia 2015 r. oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą nr 2448/82/V/2015.

Zgodnie z obowiązkiem corocznego przeglądu Planu ewaluacji i zmianą potrzeb informacyjnych, dokument został zaktualizowany. Zmieniony Plan ewaluacji został przyjęty Uchwałą nr 263 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 20 grudnia 2017 r., następnie został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 63/237/V/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku.

termin obowiązywania od 2018-01-16 do 2019-01-22
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Ewaluacja

Sprawdzamy, jak zmienia się Śląskie

RPO WSL 2014-2020 to nie tylko kolejne ogłoszone nabory. To także badanie sytuacji w regionie, regularne sprawdzanie, jak Śląskie ewoluuje oraz dostosowywanie naszej oferty do potrzeb mieszkańców województwa.

2018-02-08
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja, badania ewaluacyjne

Katowice gospodarzem spotkania Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności 2014-2020 oraz Krajowego i Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych

W dniach 12-13 grudnia 2017 roku w Katowicach odbędzie się posiedzenie Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności na lata 2014-2020 oraz Krajowego i Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych.

2017-12-05
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wydarzenia | tagi: Ewaluacja, Zespół Sterujący Ewaluacją Polityki Spójności 2014-2020

Badania ewaluacyjne w ramach RPO WSL

Na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzanych jest obecnie 5 badań ewaluacyjnych.

2017-10-02
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

2017-06-01
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Ewaluacja

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (10 stycznia 2017 r.)

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem określającym działania Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie ewaluacji. Plan ewaluacji został sporządzony na cały okres programowania. Zawiera wszystkie możliwe do zaplanowania ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie trwania obecnej perspektywy finansowej.
Został przyjęty Uchwałą Nr 50/2015 Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 z 10 grudnia 2015 r. oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą nr 2448/82/V/2015.

Zgodnie z obowiązkiem corocznego przeglądu Planu ewaluacji i zmianą potrzeb informacyjnych, dokument został zaktualizowany. Zmieniony Plan ewaluacji został przyjęty Uchwałą nr 160 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 16 grudnia 2016 r., następnie został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 51/164/V/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku.

termin obowiązywania od 2017-01-10 do 2018-01-15
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Ewaluacja
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś