Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Proces kontroli, w tym najczęstsze uchybienia i nieprawidłowości oraz zasada trwałości w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego


od 2022-10-13 [09:00] do 2022-10-14 [14:30]
Data publikacji: 2022-10-03 13:59

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu stacjonarnym w dniach 13-14 października w Katowicach.

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy:  13-14 października 2022 r. (czwartek-piątek)
O której: 9:00-14:30
Jak: szkolenie stacjonarne, Katowice

Tematyka szkolenia– m.in.:

dzień pierwszy:

  • kontrola projektu rozliczanego na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków,
  • kontrola projektu rozliczanego metodami uproszczonymi,
  • pogłębiona analiza wydatków na etapie zatwierdzania wniosku o płatność, w tym kontrola zamówień.

dzień drugi:

  • zasada trwałości, w tym kontrola zachowania trwałości na miejscu realizacji projektu oraz na podstawie sprawozdania,
  • zasady utrzymania trwałości projektów, w tym: trwałość finansowa, instytucjonalna, projekty współfinansowane z EFS, EFRR; inwestycje infrastrukturalne, inwestycje produkcyjne, wydatki w ramach cross-financingu;
  • wskaźniki produktu i rezultatu, utrzymanie i monitorowanie wskaźników.

Prowadzący

Dorota Gala – doświadczony pracownik, koordynator w Referacie Kontroli 2 w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zasady rekrutacji

  • Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
  • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
  • Szkolenie jest bezpłatne.

! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów Programu.

!! W związku z czym prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.

!!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
Kontakt

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt na adres e-mail: szkoleniarpo@slaskie.pl, tel. 32 77 99 186.Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś