Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 289 informacje ze wszystkich 6529 dla tagu: włączenie społeczne

Bezpłatne usługi opiekuńcze dla seniorów i niesamodzielnych mieszkańców Jaworzna

Problemy seniorów wynikają z połączenia dysfunkcji zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. Osoby starsze, a szczególnie osamotnione, o niskim wykształceniu, niedbające o swój stan zdrowia, dotknięte różnego rodzaju niepełnosprawnościami należą do grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. W Jaworznie postanowiono okiełznać problem poprzez zaangażowanie środków europejskich w realizację programu bezpłatnych usług opiekuńczych dla osób starszych i niesamodzielnych.

2021-10-15
| typ informacji: Artykuł | tagi: włączenie społeczne

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Bytomiu stało się jednym z głównych celów rewitalizacji prowadzonej na terenie dzielnicy Rozbark oraz całego miasta Bytomia. Budynek CIS wykazywał wysokie zużycie i zły stan techniczny zarówno elementów zewnętrznych (dach, elewacja, okna, drzwi, fundamenty, dobudowy z lat wcześniejszych), jak również wewnętrznych (komunikacja, wykończenia, dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych i osób z niepełnosprawnościami), wskazując na konieczność przeprowadzenia podstawowych prac remontowych w celu dostosowania budynku do nowych funkcji: pracowni gastronomicznej ze stołówką, pracowni fryzjerskiej, krawieckiej oraz sali komputerowej, które wykorzystywane będą do integracji społecznej i zawodowej grup marginalizowanych na rynku pracy m.in. w ramach projektu realizowanego przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2020-12-11
| typ informacji: Artykuł | tagi: włączenie społeczne

Aktywna rodzina w Pyskowicach

W Pyskowicach brakowało wyspecjalizowanej placówki świadczącej usługi wspierania rodziny, a co za tym idzie był bardzo ograniczony dostęp do usług społecznych wspierających proces deinstytucjonalizacji oraz przeciwdziałających umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Jest to o tyle istotne, że liczba korzystających z pomocy społecznej w gminie ciągle maleje, a liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej rośnie. W 2013 r. 12 dzieci zostało umieszczonych w pieczy, w 2014 – 19, w 2015 – 34, a w 2016 – 36 dzieci (300% wzrostu). Niekorzystnie prezentowały się również wskaźniki dot. opuszczania pieczy zastępczej – w 2016 r. tylko 1 dziecko wróciło pod opiekę biologicznych rodziców, a 1 dziecko zostało przysposobione. W celu zmniejszenia rozmiaru opisywanego problemu gmina Pyskowice postanowiła zrealizować program, który wspiera funkcjonowanie rodzin.

2020-11-23
| typ informacji: Artykuł | tagi: włączenie społeczne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś