Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Bezpłatne usługi opiekuńcze dla seniorów i niesamodzielnych mieszkańców Jaworzna


Problemy seniorów wynikają z połączenia dysfunkcji zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. Osoby starsze, a szczególnie osamotnione, o niskim wykształceniu, niedbające o swój stan zdrowia, dotknięte różnego rodzaju niepełnosprawnościami należą do grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. W Jaworznie postanowiono okiełznać problem poprzez zaangażowanie środków europejskich w realizację programu bezpłatnych usług opiekuńczych dla osób starszych i niesamodzielnych.

Tytuł projektu
U siebie Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym

Nazwa beneficjenta
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

Finanse
Wartość projektu: 1 932 654,05 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 642 755,94 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Bezpośrednią motywacją do realizacji projektu był kontakt członków Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS) z osobą 90-letnią, mieszkającą samotnie i nieposiadającą rodziny, która wymagała wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Po przeanalizowaniu sytuacji osób starszych na terenie Jaworzna i faktu, że liczba tych osób zwiększa się każdego roku uznano, że istnieje potrzeba uzupełnienia istniejącej oferty wsparcia dla seniorów, wynikająca z potrzeb i liczebności tej grupy społecznej. Ważnym aspektem był również fakt, że OWIS posiadał kilkuletnie doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych (zadanie zlecone gminy Jaworzno) oraz w realizacji działań w ramach Klubu Seniora i na rzecz seniorów na obszarze regionu śląskiego.

Co udało się zrealizować?

Wszystkie założenia zaplanowane w projekcie udało się zrealizować:

 • 154 osoby otrzymały wsparcie w ramach działania, w tym:
  • 86 osób objętych zostało usługami asystenckimi i opiekuńczymi,
  • uczestnicy/-czki projektu korzystali z rehabilitacji domowej (zgodnie ze wskazaniami lekarskimi),
  • bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
  • posiłków dowożonych do miejsca zamieszkania,
  • usług towarzyszących: fryzjerskich i kosmetycznych.

W ramach Klubu Seniora uczestnicy/-czki korzystali z szerokiego zakresu wsparcia w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych:

 • warsztatów komputerowych,
 • warsztatów kroju i szycia,
 • rękodzieła,
 • wycieczek krajoznawczych.

Ze wsparcia w ramach projektu skorzystali również opiekunowie faktyczni, przeciążeni fizycznie i psychicznie codzienną opieką nad osobą niesamodzielną.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Osoby niesamodzielne w wieku powyżej 60 lat z terenu miasta Jaworzna oraz ich opiekunowie faktyczni.

Jakie są główne korzyści projektu?

154 osoby, w tym opiekunowie faktyczni, otrzymali w ramach realizowanego projektu kompleksowe wsparcie dostosowane do ich potrzeb. Szczególne znacznie ma również fakt, że od marca 2020 r. realizacja projektu odbywała się w warunkach pandemii COVID-19.

Obecnie w ramach projektu wciąż funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Trwają również starania o pozyskanie środków na kontynuację wsparcia dla seniorów.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś