Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 277 informacje ze wszystkich 5818 dla tagu: włączenie społeczne

Nowe nabory na koniec lata

Prawie 250 mln zł, 23 nowe konkursy, 15 różnych działań i Twój 1 wniosek tylko tyle dzieli Cię od europejskiej inwestycji w Twój projekt. Nie czekaj – zgłoś się po dotację!

2019-08-29
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: konkurencyjność MŚP, ICT, OZE, ochrona środowiska, kadry gospodarki, regionalne programy zdrowotne, regionalne programy rehabilitacji, włączenie społeczne, rewitalizacja, edukacja, infrastruktura edukacyjna

Wsparcie dla chorych na stwardnienie rozsiane

Sytuacja osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM) jest w województwie śląskim tożsama z tą w innych rejonach Polski. Chorzy, którzy stopniowo doznają upośledzenia różnych funkcji życiowych są silnie narażeni na problemy związane z wykluczeniem społecznym i zawodowym, ograniczaniem przestrzeni życiowej do własnego mieszkania, psychiczną akceptacją własnych ograniczeń i brakiem odpowiedniego wsparcia medycznego i rehabilitacyjnego. Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM "SezaM" dzięki wsparciu otrzymanemu z Funduszy Europejskiej podjęło się realizacji projektu, którego celem było wzmocnienie integracji społeczno-zawodowej chorych i ich najbliższych.

2019-07-18
| typ informacji: Artykuł | tagi: włączenie społeczne

Aktywni Seniorzy w Cieszynie

Cieszyn zbliża się do osiągnięcia statusu miasta starego, co oznacza, że już prawie 1/4 całej jego populacji stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Stawia to przed włodarzami miasta nowe wyzwania, takie jak zapewnienie jak najdłuższej aktywności społecznej i fizycznej seniorów oraz zapewnienie właściwej opieki osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym. W spełnieniu tego celu pomógł projekt "Aktywni Seniorzy w Cieszynie", który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2019-07-05
| typ informacji: Artykuł | tagi: włączenie społeczne

Sosnowieckie Hospicjum walczy z wykluczeniem

Projektodawca, jako stowarzyszenie, od ponad 20 lat prowadził działania polegające na niesieniu pomocy osobom wykluczonym z powodu choroby, wieku, ubóstwa czy niepełnosprawności. Dzięki doświadczeniu nabytemu przez te wszystkie lata działalności oraz dzięki bacznej obserwacji i analizie potrzeb społecznych stowarzyszenie wyznaczyło sobie cel, jakim stała się budowa centrum usług społecznych, które powstało – przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – pod nazwą "Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego". Kolejnym krokiem było rozpoczęcie działań miękkich, aby centrum mógło realizować swoje cele, czyli zmniejszanie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym u osób starszych i niesamodzielnych poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych.

2019-07-02
| typ informacji: Artykuł | tagi: włączenie społeczne, infrastruktura społeczna i zdrowotna
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś