Przejdź do treści głównej

Aktualizacja list ocenionych projektów z poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs


2021-05-04 10:07

28 kwietnia 2021 r. zaktualizowaliśmy listy ocenionych projektów dla Subregionów Centralnego, Południowego, Północnego i Zachodniego w konkursie nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 z poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.


Aktualizacja list nastąpiła w wyniku:

a) rozwiązania umowy WND-RPSL.09.01.05-24-00A7/20;

b) odstąpienia od podpisania umowy dla projektów WND-RPSL.09.01.05-24-008G/20 i WND-RPSL.09.01.05-24-005E/20;

c) korekty wartości dofinansowania projektów WND-RPSL.09.01.05-24-062H/19 i WND-RPSL.09.01.05-24-061C/19 w związku z koniecznością dokonania zaokrągleń arytmetycznych;

d) zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie.

Zaktualizowane listy projektów wybranych do dofinansowania dla Subregionów Centralnego, Południowego, Północnego i Zachodniego znajdują się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś