Przejdź do treści głównej

Aktualizacja wyników naboru z poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym


2021-02-26 10:51

 24 lutego zaktualizowaliśmy listy wybranych projektów do dofinasowania w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.

Działania nasze były następstwem:

  •  konieczności zmiany ostatecznej punktacji wniosku WND-RPSL.09.01.05-24-000D/20, wynikającej z uwzględnienia zakończonej procedury odwoławczej,
  •  odstąpienia od podpisania umowy dla projektu WND-RPSL.09.01.05-24-005C/20,
  •  korekty wartości dofinansowania projektu wniosku WND-RPSL.09.01.05-24-0061/20 w związku z koniecznością dokonania zaokrągleń arytmetycznych,
  •  zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie.

Łącznie 105 projektów z 4 subregionów uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną i spełniło kryteria wyboru w ramach konkursu:

70 projektów z Subregionu Centralnego,
12 projektów z Subregionu Południowego,
-   9 projektów z Subregionu Północnego,
- 14 projektów z Subregionu Zachodniego.

Zaktualizowane listy projektów w rozbiciu na poszczególne subregiony i skład Komisji Oceny Projektów, znajdują się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś