Przejdź do treści głównej

Szansa na rozwój przedsiębiorców w nowym roku


2018-01-02 09:04

Przedsiębiorcy z województwa śląskiego mają szansę na dofinansowanie projektów wprowadzających na rynek nowy produkt bądź usługę. 29 grudnia 2017 wystartował nabór wniosków w kolejnym konkursie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości „Innowacje w MŚP”, w którym można otrzymać dofinansowanie sięgające 50% kosztów kwalifikowanych. To dobry czas na zaplanowanie inwestycji, podnoszącej konkurencyjność przedsiębiorstwa. Wnioski można składać do 7 lutego 2018 r. Do rozdysponowania ponad 66 mln złotych.

Zainteresowanie tego typu wsparciem w naszym regionie rośnie.

- Realizując po raz trzeci konkurs dotyczący innowacji, wzmacniamy szanse gospodarcze regionu, poprzez inwestowanie w nowe technologie. Liderem oraz inicjatorem zmian są oczywiście przedsiębiorcy, ale fundusze europejskie w znacznym stopniu wzmacniają tę aktywność o czym świadczy duże zainteresowanie dofinansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć. W dwóch dotychczas rozstrzygniętych konkursach perspektywy 2014-2020 złożono ponad 1100 wniosków o dofinansowanie z czego wybraliśmy ponad 450 projektów – wyjaśnia Bartosz Rozpondek, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Na co można zdobyć fundusze?

Projekty mają służyć rozwojowi naszego regionu, dlatego też muszą być realizowane w województwie śląskim. Jeżeli chcesz uzyskać wsparcie musisz zaprezentować pomysły z różnych dziedzin, jednak za realizację przedsięwzięć wpisujących się w inteligentne specjalizacje uzyskasz dodatkowe punkty. W naszym regionie są nimi: medycyna, energetyka oraz technologie informacyjno-komunikacyjne.

Dofinansowanie przyznamy projektom wprowadzającym innowacje technologiczne (produktowe i procesowe), np. nowe lub udoskonalone produkty i metody produkcji. Innowacje nietechnologiczne, czyli marketingowe i organizacyjne, mogą jedynie wspomagać usprawnienia technologiczne.
Za nowatorski może zostać uznany produkt lub proces, który jest stosowany co najmniej w skali regionu i nie dłużej niż trzy lata.
Nie zapomnij!
Musisz dołączyć do wniosku aplikacyjnego opinii o innowacyjności wydanej przez jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe, stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą.

- Korzystając z możliwości, jakie dawał konkurs działanie 3.2 Innowacje w MŚP wprowadziliśmy do swoich usług innowacyjną technologię wielopłaszczyznowego laserowego cięcia i obróbki rur oraz profili. Dzięki temu zakupowi otwieramy nowe rynki zbytu naszych usług. Wysoko zautomatyzowana technologia zastępuje pięć konwencjonalnych procesów obróbczych jednym, przy znacznej oszczędności czasu oraz nieporównanie większej precyzji wykonania. W tym roku, także korzystając z dofinansowania na innowacje wdrażamy technologię rozkroju blach w oparciu o wycinarkę laserową i maszynę do cięcia wodą. Dzięki temu, uzyskamy nieosiągalną dotychczas możliwość cięcia laserowego miedzi, mosiądzu i tytanu, oraz wodnego cięcia przestrzennego - wylicza Krzysztof Buczak, prezes zarządu firmy Bud-Expert z Zabrza.

Możesz uzyskać fundusze m.in. na: koszty nabycia nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Współfinansujemy również koszty promocji projektu, np. publikacje w mediach, reklamy czy wynajęcie powierzchni wystawienniczej od organizatora imprezy targowej. Wydatki na promocję mogą sięgać 10 % wartości wszystkich kosztów kwalifikowanych. Do wsparcia nie będą natomiast kwalifikowały się projekty przyczyniające się do rozwoju sieci szerokopasmowej.

Finanse

Minimalna wartość dofinansowania, o którą możesz się starać, sięga 100 000 zł, maksymalna — 3 000 000 zł, przy maksymalnej wartość projektu - 50 000 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania sięga do 50 % (dla pomocy de minimis).

Terminy

Od chwili podpisania umowy o dofinansowanie masz dwa lata na zrealizowanie projektu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia tego terminu na wniosek złożony przez przedsiębiorcę.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie rpo.slaskie.pl oraz scp-slask.pl

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś