Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 2243 wiadomości z wszystkich 2243 dla zadanych warunków:

Podsumowanie konsultacji społecznych

W związku z zakończonymi  konsultacjami społecznymi dotyczącymi propozycji kryteriów oceny projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego Instytucja Zarządzająca RPO WSL przedstawia listę odpowiedzi do uwag dotyczących kryteriów Poddziałań 11.2.1 - ZIT, 11.2.2 -RIT, 11.2.3 - konkurs.

2015-12-10
| kategorie: Nabory wniosków

Wizyty studyjne z warsztatem design thinking - zapraszamy

Zastanawiasz się czy warto realizować projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego? Chciałbyś poznać metody ich tworzenia? Ciekawią cię opinie osób, które skorzystały z dofinansowania unijnego? Jeśli tak, musisz wziąć udział w wizytach studyjnych połączonych z warsztatem design thinking.

2015-12-09

Inwestycje warte poznania

W listopadzie br. miała miejsce premiera 4. tomu albumu z serii „Śląskie do przodu!”, poświęconego prezentacji wybranych inwestycji zrealizowanych przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2015-12-07
| kategorie: Działania promocyjne

Współpraca naukowców z przedsiębiorcami - efektywne instrumenty wsparcia innowacji w perspektywie 2014-2020

Jakie projekty innowacyjne będą finansowane w ramach RPO WSL 2014-2020? Jak skutecznie likwidować bariery współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami? W jaki sposób innowacja infrastrukturalna łączy się ze społeczną? Na te pytania będziemy chcieli znaleźć odpowiedzi podczas konferencji, na którą zaprasza Wydział Rozwoju Regionalnego.

2015-12-07
| kategorie: Szkolenia i konferencje, Wydarzenia

Listy wniosków złożonych w ramach działania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Instytucja Zarządzająca przedstawia listę wniosków złożonych w konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Zachodniego, Rit Północnego oraz RIT Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
-RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15,RPSL.12.01.02-IZ.01-24-019/15, RPSL.12.01.02-IZ.01-24-020/15.

2015-12-03
| kategorie: Nabory wniosków

Inteligentne specjalizacje - kody PKD

Śląska Rada Innowacji przyjęła listę kodów PKD wraz z opisem, wskazującą działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.

2015-12-01
| kategorie: Wydarzenia, Prawo i dokumenty

Ogłoszono nabór do Konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15 w ramach RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe RPO WSL 2014-2020.

2015-11-26
| kategorie: Nabory wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś