Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 2240 wiadomości z wszystkich 2240 dla zadanych warunków:

Plan ewaluacji RPO WSL 2014-2020

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem określającym działania Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie ewaluacji. Plan ewaluacji został sporządzony na cały okres programowania. Zawiera wszystkie możliwe do zaplanowania ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie trwania obecnej perspektywy finansowej.

2016-01-27
| kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: Ewaluacja

Urban Innovative Actions – zapraszamy do składania wniosków

15 grudnia 2015 r. Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, uruchomiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (UIA) wspierającej innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

2016-01-21
| kategorie: Wydarzenia

Ogłoszono nabór do Konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 w ramach RPO WSL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

2016-01-21
| kategorie: Nabory wniosków

Wnioski do oceny merytorycznej konkursu - Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15

Przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej złożonych w konkursie RPO WSL 2014-2020 z  Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15, w związku z zakończoną oceną formalną wniosków.

2016-01-13
| kategorie: Wyniki naborów wniosków

Przedłużenie terminu naborów wniosków dla poddziałań 11.1.1; 11.1.2; 11.1.3

W związku z trwającym procesem legislacyjnym nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który Sejm przyjął dnia 29 grudnia 2015r., nastąpiło przedłużenie wszystkich trwających naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałań 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej do dnia 01.02.2016 r. .

2016-01-07
| kategorie: Nabory wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś