Przejdź do treści głównej

Aktualizacja list wniosków poddanych ocenie formalnej po procedurze odwoławczej – działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2018-02-28 14:17

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków po procedurze odwoławczej w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17 z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

W konkursie złożyliście łącznie aż 103 wnioski o dofinansowanie, w tym:

 • 9 wniosków na pozyskanie wsparcia dla projektów typu I – duże przedsiębiorstwa: 3 wnioski, MŚP: 6 wniosków;
 • 94 wnioski dla projektów typu II – duże przedsiębiorstwa: 8 wniosków, MŚP: 86 wniosków.

Wyniki oceny formalnej kształtują się następująco:

Typ I projektu – Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej

Duże przedsiębiorstwa:

 • 2 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym;
 • 1 wniosek został oceniony negatywnie pod względem formalnym;

MŚP:

 • 4 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym;
 • 2 wnioski zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym;

Typ II projektu – Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach

Duże przedsiębiorstwa:

 • 6 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym;
 • 2 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia;

MŚP:

 • 52 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym;
 • 24 wnioski zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym;
 • 10 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia;

Listy ocenionych projektów zamieszczamy w załączniku poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś