Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 2550 wiadomości z wszystkich 2550 dla zadanych warunków:

Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej po uzupełnieniu - konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregion Centralny

W związku z zakończeniem procesu uzupełnień braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, Instytucja Organizująca Konkurs (Wojewódzki Urząd Pracy) publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 – ZIT Subregion Centralny.j

2016-09-22
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu RPSL.08.01.02-IZ.01-24-064/16 dla Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT

Informujemy, że konkurs nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-064/16 dla Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT (Subregion Północny), został rozstrzygnięty po etapie oceny formalnej ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych w złożonym wniosku.

2016-09-16
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Śląskie - ruszamy! kampania informująca o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego

„Śląskie – ruszamy!” to hasło, które od połowy września aż do końca listopada będzie nam intensywnie towarzyszyć w przestrzeni publicznej oraz w mediach, informując o tym, że mimo iż zbliża się końcówka roku, to nie zwalniamy tempa i ogłaszamy kolejne nabory wniosków o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2016-09-15
| kategorie: Działania promocyjne | tagi: promocja

Realizacja badania pt. „Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów”

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zlecił Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez  Pana Michała Korczyńskiego, przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów”.

2016-09-12
| tagi: Ewaluacja

Uwaga, Wnioskodawcy składający projekty w trybie ZIT/RIT

Ze względu na bardzo podobną numerację poszczególnych naborów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, zalecamy, aby zwrocić szczególną uwagę na prawidłowe rozpoznanie właściwego naboru zarówno pod kątem Subregionu, jak i typu projektu, którego ma dotyczyć wniosek o dofinansowanie.

2016-09-12
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś