Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 2243 wiadomości z wszystkich 2243 dla zadanych warunków:

Ogłoszenie o wynikach konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) publikuje zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego Listy projektów wybranych do dofinansowania stanowiące wyniki konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne  Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej  – projekty konkursowe RPO WSL 2014-2020.

2015-11-26
| kategorie: Wyniki naborów wniosków

Wizyty studyjne z warsztatem Design Thinking- rektrutacja rozpoczęta zapraszamy

Planujesz realizować projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w części Europejskiego Funduszu Społecznego? Jeśli tak, musisz wziąć udział w wizytach studyjnych u beneficjentów EFS. Dowiesz się jak i czy warto sięgać po środki unijne. Dodatkowo nauczysz się pracy metodą design thinking.

2015-11-24
| kategorie: Szkolenia i konferencje, Działania promocyjne

Co z tą ekonomią społeczną - czyli jak zostać przedsiębiorcą społecznym

Ekonomię społeczną tworzą ludzie, którzy angażują się w nietypowe przedsięwzięcia, przecierają nowe szlaki i wyszukują nisze dla swoich działań. To ciężka praca, pełna wzlotów i upadków, ale i ciekawych historii zakończonych sukcesem. Niektóre z nich można było usłyszeć podczas konferencji „Zostań przedsiębiorcą społecznym! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020", która odbyła się 20 listopada 2015 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach.

2015-11-23

Poznawaj projekty – wygrywaj nagrody

Przez najbliższe tygodnie warto uważniej słuchać Antyradia, popularnej regionalnej stacji radiowej. Na jej falach w okresie od 16 listopada do 11 grudnia br. emitowana jest bowiem akcja pod hasłem „Śląskie do przodu!”. Hasło to od kilku już lat patronuje serii albumów poświęconych wybranym projektom finansowanym z Programu Regionalnego.

2015-11-19
| kategorie: Działania promocyjne

Zmiana terminu naboru projektów

Przesunięciu ulega termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego (poddziałania: 12.2.1 i 12.2.2).  

2015-11-13
| kategorie: Nabory wniosków

Ruszyła rejestracja podmiotów w Rejestrze Usług Rozwojowych

W dniu dzisiejszym, tj. 9 listopada br., uruchomiona została rejestracja podmiotów świadczących usługi rozwojowe w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR) – ogólnopolskiej, internetowej bazie ofert usług rozwojowych szkoleniowych i doradczych, administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dostępna pod adresem https://www.inwestycjawkadry.info.pl. baza stanowi rozbudowaną wersję internetowej bazy szkoleń działającej pod tym samym adresem do końca października br.

2015-11-09
| kategorie: Wydarzenia

Wydłużenie terminu naboru projektów

Zarząd Województwa zdecydował o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach konkursu infrastruktura wychowania przedszkolnego, organizowanego dla inwestycji zintegrowanych subregionu zachodniego, północnego i południowego (działanie 12.1.2.)

2015-11-04
| kategorie: Nabory wniosków

Inwestycja w pracownika - to się opłaca!

Jak mądrze i efektywnie inwestować środki unijne w siebie, pracownika, firmę? Odpowiedzi na te pytania udzielali eksperci oraz przedstawiciele przedsiębiorstw podczas konferencji "Zainwestuj w siebie, pracownika, firmę! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020". Gość specjalny wydarzenia - prof. Andrzej Blikle - pokazał jak zarządza się "Firmą XXI-wieku".

2015-11-02
| kategorie: Szkolenia i konferencje, Wydarzenia, Działania promocyjne

Anulowanie konkursu w ramach Działania 11.3 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych RPO WSL na lata 2014-2020

W związku z problemem ustalenia linii demarkacyjnej dla Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o anulowaniu ww. konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

2015-11-02
| kategorie: Nabory wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś