Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 133 informacje ze wszystkich 4970 dla tagu: prawo i dokumenty

Instrukcja wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dla projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wersja 2 (9 stycznia 2020 r.)

Instytucja Zarządzająca RPO WSL informuje, że od dnia 9 stycznia 2020 r. obowiązuje zaktualizowana Instrukcja wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dla projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

termin obowiązywania od 2020-01-09
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, LSI

Wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 maja 2019 r. zmianie uległy następujące załączniki:

Zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania,

Wzór zakresu oświadczenia uczestnika projektu ze względu na przyjęcie nowego wzoru umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Beneficjenta obowiązują wzory dokumentów, które są załącznikami do Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zamieszczonej pod ogłoszeniem i wynikami naboru z danego konkursu.

termin obowiązywania od 2019-05-24
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Aktualizacja Instrukcji wypełniania i przekazywania wniosków o płatność w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego dla Beneficjentów RPO WSL 2014 – 2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS

Zaktualizowaliśmy Instrukcję wypełniania i przekazywania wniosków o płatność w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego dla Beneficjentów RPO WSL 2014 – 2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS.

2019-08-28
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: LSI, wnioski o płatność, Instrukcja, prawo i dokumenty, EFS

Instrukcja Bazy personelu w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Beneficjent zobligowany jest do wprowadzania na bieżąco danych w zakresie personelu zaangażowanego do realizacji projektu. Baza personelu to funkcjonalność systemu umożliwiająca gromadzenie wszelkich danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie, m.in. formy zaangażowania czy jego wymiaru.

Obowiązek wypełniania bazy personelu wynika z umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

termin obowiązywania od 2019-05-22
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, LSI, Lokalny System Informatyczny

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach LSI 2014 dla beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS

Znowelizowaliśmy instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 dla beneficjentów, których projekty będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2019-03-13
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: Instrukcja, prawo i dokumenty, EFS, WND, LSI, Lokalny System Informatyczny
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś