Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


2022-08-16 09:46

22 lipca 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła zmiany do RPO WSL 2014-2020 (decyzją KE C(2022)5440).

Nowy, zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa 3 sierpnia 2022 roku uchwałą nr 1383/354/VI/2022.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. Projekt zmian RPO WSL 2014-2020 został uprzednio uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

Zaktualizowany Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 można znaleźć w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

W załączniku poniżej zamieszczamy również pełne zestawienie zmian w zaktualizowanym RPO WSL 2014-2020 względem wersji poprzedniej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś