Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 29 informacje ze wszystkich 6210 dla tagu: dokumenty naboru

Zestawienie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (19 grudnia 2019 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Uchwałą 2951/88/VI/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. listę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia/podjęcia decyzji o dofinansowanie wraz ze wzorami wymaganych oświadczeń.

W wyniku wprowadzonych zmian z listy dokumentów usunięto oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT. Tym samym IZ RPO WSL 2014-2020 nie będzie wymagała od wnioskodawców złożenia oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT przed zawarciem umowy o dofinansowanie uznając za wystarczające oświadczenie złożone do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny projektu.

termin obowiązywania od 2019-12-19
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: dokumenty naboru

Wzory umów o dofinansowanie projektu EFRR (3 lipca 2019 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego, 3 lipca 2019 r., uchwałą nr 1489/53/VI/2019  przyjął wzory umów dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości):

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
- Wzór umowy o dofinansowanie projektu dla działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza,
- Wzór umowy o dofinansowanie dużych projektów,

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego (JST i ich związki i stowarzyszenia),
- Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego (dla naborów nr 193 i 194).

termin obowiązywania od 2019-07-03
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: dokumenty naboru, umowa o dofinansowanie, EFRR

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu EFRR (27 marca 2019 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego 27 marca 2019 r., uchwałą nr 619/30/VI/2019 przyjął wzór porozumienia o dofinansowanie projektów z RPO WSL 2014-2020 (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

termin obowiązywania od 2019-03-27 do 2019-07-02
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: dokumenty naboru

Wzory umów o dofinansowanie projektu EFRR (27 marca 2019 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego 27 marca 2019 r., uchwałą nr 619/30/VI/2019  przyjął wzory umów dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości):

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu
- Wzór umowy o dofinansowanie projektu dla działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
- Wzór umowy o dofinansowanie dużych projektów
- Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego

termin obowiązywania od 2019-03-27 do 2019-07-02
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: dokumenty naboru, umowa o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektu EFRR (30 października 2018 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego 30 października 2018 r., uchwałą nr 2492/295/V/2018  przyjął wzory umów dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości):

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
- Wzór umowy o dofinansowanie projektu dla działania 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza,
- Wzór umowy o dofinansowanie dużych projektów,
- Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego.

termin obowiązywania od 2018-10-30 do 2019-03-26
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: dokumenty naboru

Wzór weksla i deklaracji wekslowej

Wzór weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej składanej wraz z wekslem in blanco będącym jedną z form zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie.

termin obowiązywania od 2018-02-01
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: dokumenty naboru

Wzory umów o dofinansowanie projektu EFRR (23 stycznia 2018 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego 23 stycznia 2018 r., uchwałą nr 133/238/V/2018 przyjął wzory umów dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości):

 

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
- Wzór umowy o dofinansowanie projektu dla działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza.
- Wzór umowy o dofinansowanie dużych projektów.
- Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego.
- Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego – załącznik.

termin obowiązywania od 2018-01-23 do 2018-10-29
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: dokumenty naboru

Wzory umów o dofinansowanie projektu EFRR (2 września 2017 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego 22 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 1728/212/V/ 2017  przyjął wzory umów dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości):

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu
- Wzór umowy o dofinansowanie projektu dla działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
- Wzór umowy o dofinansowanie dużych projektów
- Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego
- Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego – załącznik

termin obowiązywania od 2017-09-02 do 2018-01-22
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: dokumenty naboru

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu EFRR (2 września 2017 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego 22 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 1728/212/V/2017 przyjął wzór porozumienia o dofinansowanie projektów z RPO WSL 2014-2020 (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

termin obowiązywania od 2017-09-02 do 2018-01-22
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: dokumenty naboru
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś