Przejdź do treści głównej

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v 21.1 – aktualizacja załącznika nr 4


2022-03-03 15:16

2 marca 2022 roku zaktualizowaliśmy załącznik nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 21.1.

W wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego dodaliśmy nowy projekt pn. "Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim", planowany do realizacji w poddziałaniu 9.2.9.


Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś