Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v 22.0.


2022-09-02 12:55

31 sierpnia 2022 roku zaktualizowaliśmy Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 22.0.

Co się zmieniło?

  • Zmiany w dokumencie wynikają z aktualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zatwierdzonego przez Komisje Europejską w dniu 22 lipca 2022 r. (decyzją KE C(2022)5440).
  • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 do SZOOP - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych dotyczą wprowadzenia nowych poddziałań wynikających ze zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
  • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do SZOOP - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań wynikają z przesunięcia alokacji oraz wprowadzenia nowych poddziałań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś