Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


2023-11-21 07:48

15 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 2360/464/VI/2023, zatwierdził zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Projekt zmian RPO WSL 2014-2020 został uprzednio uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Obydwa organy uznały, iż zmiany w opiniowanym dokumencie stanowią niewielką modyfikację zapisów dotyczących elementów nie mających wpływu na wyznaczone w nim ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

8 listopada 2023 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w RPO WSL 2014-2020 (decyzją KE C(2023) 2023 z dnia 8 listopada 2023 r.).

Aktualną wersję RPO WSL 2014-2020 można znaleźć w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami".

W załączniku poniżej zamieszczamy również pełne zestawienie zmian w zaktualizowanym RPO WSL 2014-2020 względem wersji poprzedniej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś