Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych przez beneficjentów EFS


2022-05-13 11:02

Przypominamy, że beneficjenci Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) mają obowiązek podejmowania działań informacyjno-promocyjnych.

Kogo dotyczy?

Beneficjenci EFS:

  • projektów o wartości dofinansowania krajowego powyżej 500 000 EUR wkładu publicznego,
  • Funduszu Dostępności – dla projektów powyżej 50 000 zł

są zobowiązani prowadzić działania zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

Wkład publiczny należy rozumieć jako wszystkie środki publiczne w projekcie (tj. środki UE + wkład krajowy).

Wymagane działania

Wymagane działania informacyjne dla beneficjentów EFS to:

  • umieszczenie plakatu informacyjnego – m.in. w przypadku realizacji projektów edukacyjnych (debaty, konferencji, seminarium, lekcji, warsztatu lub wykładu),
  • zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej, o ile beneficjent ją posiada.

Przy realizacji instrumentów zwrotnych, a także wobec beneficjentów EFS, którzy już realizują swoje projekty, istnieje obowiązek zamieszczania tylko informacji na swojej stronie internetowej (o ile ją posiadają).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. (wraz z załącznikiem) zawiera szczegółowe wymagania dotyczące prawidłowej informacji na stronie internetowej, opis oraz wzory plakatów oraz innych materiałów informacyjnych.

Rozporządzenie weszło w życie 25 maja 2021 r.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś