Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Północnego


2018-01-25 12:44

23 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wniosków, które zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-038/17 dla poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Północnego.

Biorąc pod uwagę dostępne środki przeznaczone na procedurę odwoławczą w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-038/17 dla RIT Subregionu Północnego, dofinansowania na kwotę prawie 350 tysięcy złotych udzielono projektowi złożonemu przez gminę Blachownia pn:

"W moim miejscu moja praca – wsparcie zatrudnienia na obszarze rewitalizowanym gminy Blachownia"

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego na obszarze gminy Blachownia. Grupę docelową projektu stanowią osoby powyżej 30 r.ż., w tym 60% kobiet, 10% osób po 50 r.ż., 10% osób z niepełnosprawnościami, 10% osób długotrwale bezrobotnych, 100% osób o niskich kwalifikacjach. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań:

  • zadanie 1. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
  • zadanie 2. wsparcie psychologiczne i warsztaty kompetencji miękkich,
  • zadanie 3. szkolenia komputerowe,
  • zadanie 4. szkolenia zawodowe,
  • zadanie 5. staże zawodowe,
  • zadanie 6. wsparcie w projekcie ma charakter indywidualny.

Wskaźniki projektu:
1. Minimum 33% uczestników projektu 50+ i minimum 33% niepełnosprawnych uczestników projektu uzyska zatrudnienie;
2. Minimum 39% kobiet objętych projektem uzyska zatrudnienie;
3. Minimum 30% uczestników projektu długotrwale bezrobotnych uzyska zatrudnienie;
4. Minimum 38% uczestników projektu o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie;
5. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 8 osób.

Projekt będzie realizowany między 1 kwietnia 2018 r. a 31 marca 2019 r.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś