Przejdź do treści głównej

Wytyczne dla praktyków w zakresie unikania podstawowych błędów przy stosowaniu zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych z EFSI


2018-02-19 08:47

Zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w procesie wdrażania inwestycji, a także stanowią nieodłączną część europejskiego wspólnego rynku, reprezentując nie mniej niż 19% unijnego PKB. Po sukcesie pierwszego wydania wytycznych dla praktyków zamówień publicznych, które zostało pobrane ponad 70 tysięcy razy, Komisja Europejska przedstawia wersję uaktualnioną o najnowsze rozwiązania europejskiej legislacji.

Publikacja umożliwi pełne wykorzystanie możliwości płynących ze skorygowanych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych z 2014 roku. Celem Komisji Europejskiej jest ograniczenie biurokracji i rozwój internetowych rozwiązań, ułatwiających udział w przetargach niewielkim przedsiębiorstwom, a także dążenie do preferowania firm społecznie odpowiedzialnych i ich innowacyjnych, przyjaznych środowisku produktów.

Wytyczne pomogą Ci w zidentyfikowaniu i unikaniu tzw. obszarów potencjalnego ryzyka, które są głównym źródłem popełnianych błędów i nieprawidłowości pojawiających się przy zarządzaniu europejskimi funduszami. Stosując wytyczne nie tylko zapewnisz sobie prawidłowe i transparentne działanie, ale również pomożesz podnieść efektywność zamówień publicznych, poziom uczciwej konkurencji oraz jakość inwestycji, na czym skorzystamy wszyscy – od administracji publicznej, poprzez zaangażowane firmy, aż po ostatecznych beneficjentów projektów.

"Zamówienia Publiczne – Porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych" to:
praktyczne porady,
szereg dobrych praktyk,
rzeczywiste przykłady,
wyjaśnienia dla konkretnych tematów,
studia przypadków,
szablony,
przydatne linki,
ale przede wszystkim:
opis najczęściej popełnianych błędów wraz z poradami, jak ich unikać.


Poradnik zostanie przetłumaczony na wszystkie urzędowe języki UE. Na razie dostępna jest jedynie wersja anglojęzyczna, którą znajdziecie poniżej oraz w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami.


Okładka: Zamówienia Publiczne – Porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z EFSI
Okładka: Zamówienia Publiczne – Porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z EFSI

Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś