Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 78 z wszystkich 78 naborów wniosków:

RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociuData opublikowania: 2016-05-27

RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociuData opublikowania: 2016-05-27

RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociuData opublikowania: 2016-05-27

RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego


Data opublikowania: 27.05.2016

RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociuData opublikowania: 2016-05-27

RPSL.08.01.02-IZ.01-24-064/16
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego


Data opublikowania: 27.05.2016
Data opublikowania: 2016-05-27

RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego


Data opublikowania: 27.05.2016
Data opublikowania: 2016-05-27

RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16
Włączenie społeczne / Aktywna integracjaData opublikowania: 2016-05-25

RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotneData opublikowania: 2016-04-28

RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotneData opublikowania: 2016-04-28

RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotneData opublikowania: 2016-04-28

RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotneData opublikowania: 2016-04-28

RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Wzmocnienie potencjału służb ratowniczychData opublikowania: 2016-03-30

RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociuData opublikowania: 2016-03-24
Data ostatniej modyfikacji: 2016-04-14

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-057/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


Data opublikowania: 16.03.2016
Data opublikowania: 2016-03-16

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-056/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


Data opublikowania: 16.03.2016
Data opublikowania: 2016-03-16

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


Data opublikowania: 16.03.2016
Data opublikowania: 2016-03-16

RPSL.07.02.00-IP.02-24-009/16
Regionalny rynek pracy / Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)Data opublikowania: 2016-02-10

RPSL.11.01.05-IZ.01-24-054/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 11.1.5 RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2016-01-29

RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłychData opublikowania: 2016-01-21
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś