Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 216 z wszystkich 216 naborów wniosków:

RPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17
RIT Subregionu Północnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów


data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

RPSL.11.02.02-IZ.01-24-176/17
RIT Subregionu Południowego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów


data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów


data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów


data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów


data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

RPSL.11.01.03-IZ.01-24-173/17
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-172/17
RIT Subregionu Północnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-171/17
RIT Subregionu Południowego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

RPSL.11.01.01-IZ.01-24-169/17
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

RPSL.10.03.04-IZ.01-24-182/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych


Data opublikowania: 2017-06-30

RPSL.10.02.03-IZ.01-24-181/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych


Data opublikowania: 2017-06-30

RPSL.05.04.02-IZ.01-24-180/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Ochrona różnorodności biologicznej


Data opublikowania: 2017-06-30

RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu


Data opublikowania: 2017-06-28

RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Dziedzictwo kulturowe


Data opublikowania: 2017-06-30

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie


Data opublikowania: 2017-06-07

RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu


Data opublikowania: 2017-05-31

RPSL.08.03.02-IZ.01-24-159/17
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy


data opublikowania: 30.05.2017r.
Data opublikowania: 2017-05-30

RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17
RIT Subregionu Zachodniego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych


Data opublikowania: 2017-05-30

RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Ochrona różnorodności biologicznej


Data opublikowania: 2017-05-30
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś