Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 88 z wszystkich 88 naborów wniosków:

RPSL.05.04.01-IZ.01-24-073/16
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Ochrona różnorodności biologicznej



Data opublikowania: 2016-06-30

RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa



Data opublikowania: 2016-06-30

RPSL.05.01.02-IZ.01-24-071/16
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa



Data opublikowania: 2016-06-30

RPSL.05.01.02-IZ.01-24-070/16
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa



Data opublikowania: 2016-06-30

RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa



Data opublikowania: 2016-06-30

RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej



Data opublikowania: 2016-06-28

RPSL.05.02.01-IZ.01-24-068/16
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami



Data opublikowania: 2016-05-31

RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami



Data opublikowania: 2016-05-31

RPSL.01.03.00-IP.01-24-003/16
Nowoczesna gospodarka / Profesjonalizacja IOB


Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.3 „Profesjonalizacja IOB ” w ramach RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2016-05-30

RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2016-05-30

RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu



Data opublikowania: 2016-05-27

RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu



Data opublikowania: 2016-05-27

RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu



Data opublikowania: 2016-05-27

RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego


Data opublikowania: 27.05.2016

RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu



Data opublikowania: 2016-05-27

RPSL.08.01.02-IZ.01-24-064/16
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego


Data opublikowania: 27.05.2016
Data opublikowania: 2016-05-27

RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego


Data opublikowania: 27.05.2016
Data opublikowania: 2016-05-27

RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16
Włączenie społeczne / Aktywna integracja



Data opublikowania: 2016-05-25

RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne



Data opublikowania: 2016-04-28

RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne



Data opublikowania: 2016-04-28
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś