Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 166 z wszystkich 166 naborów wniosków:

RPSL.07.01.04-IP.02-24-031/16
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu


Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.1.4 RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2016-12-28

RPSL.12.02.02-IZ.01-24-143/17
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowegoData opublikowania: 2016-12-30

RPSL.08.01.02-IZ.01-24-138/16
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego


data opublikowania: 16.01.2016r.
Data opublikowania: 2016-12-16

RPSL.11.02.03-IZ.01-24-134/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów


data opublikowania: 30.11.2016
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.11.02.02-IZ.01-24-133/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów


data opublikowania: 30.11.2016
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów


data opublikowania: 30.11.2016
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.11.02.01-IZ.01-24-131/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów


data opublikowania: 30.11.2016
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


data opublikowania: 30.11.2016
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


data opublikowania: 30.11.2016
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.11.01.03-IZ.01-24-116/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


data opublikowania: 30.11.2016
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


data opublikowania: 30.11.2016
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-115/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


data opublikowania: 30.11.2016
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-114/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


data opublikowania: 30.11.2016
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego


data opublikowania: 30.11.2016r.
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.10.03.05-IZ.01-24-130/16
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanychData opublikowania: 2016-11-30

RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanychData opublikowania: 2016-11-30

RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanychData opublikowania: 2016-11-30

RPSL.10.03.02-IZ.01-24-127/16
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanychData opublikowania: 2016-11-30

RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanychData opublikowania: 2016-11-30

RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16
Cyfrowe śląskie / Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznychData opublikowania: 2016-11-30
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś