Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 186 z wszystkich 186 naborów wniosków:

RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17
Włączenie społeczne / Aktywna integracja


Data opublikowania: 2017-03-22

RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17
RIT Subregionu Zachodniego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne


Data opublikowania: 2017-03-09

RPSL.09.02.02-IZ.01-24-149/17
RIT Subregionu Północnego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne


Data opublikowania: 2017-03-09

RPSL.09.02.02-IZ.01-24-148/17
RIT Subregionu Południowego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne


Data opublikowania: 2017-03-09

RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17
ZIT Subregionu Centralnego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne


Data opublikowania: 2017-03-09

RPSL.11.01.05-IZ.01-24-156/17
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


Data opublikowania: 01-03-2017 r.
Data opublikowania: 2017-03-01

RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy


Data opublikowania: 01.03.2017r.
Data opublikowania: 2017-03-01

RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/17
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Dziedzictwo kulturowe


Data opublikowania: 2017-02-28

RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Infrastruktura ochrony zdrowia


Data opublikowania: 2017-02-28

RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne


Data opublikowania: 2017-02-22

RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Włączenie społeczne / Aktywna integracja


Data opublikowania: 2017-02-21

RPSL.09.01.02-IZ.01-24-102/17
RIT Subregionu Południowego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja


Data opublikowania: 2017-02-17

RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17
RIT Subregionu Północnego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja


Data opublikowania: 2017-02-17

RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17
RIT Subregionu Zachodniego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja


Data opublikowania: 2017-02-17

RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17
ZIT Subregionu Centralnego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja


Data opublikowania: 2017-02-17

RPSL.12.03.00-IZ.01-24-146/17
Infrastruktura edukacyjna / Instytucje popularyzujące naukę


Data opublikowania: 2017-02-23

RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17
Nowoczesna gospodarka / Profesjonalizacja IOB


"Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.3 „Profesjonalizacja IOB ” w ramach RPO WSL 2014-2020"
Data opublikowania: 2017-01-27

RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych


Data opublikowania: 2017-01-27

RPSL.04.05.03-IZ.01-24-144/17
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie


Data opublikowania: 2017-01-27

RPSL.07.02.00-IP.02-24-032/17
Regionalny rynek pracy / Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)


Data opublikowania: 2017-01-23
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś