Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 123 z wszystkich 123 naborów wniosków:

RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracownikówData opublikowania: 2016-10-06

RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy


data opublikowania: 29.09.2016r.
Data opublikowania: 2016-09-29

RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznychData opublikowania: 2016-09-30

RPSL.10.02.02-IZ.01-24-098/16
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznychData opublikowania: 2016-09-30

RPSL.10.02.02-IZ.01-24-097/16
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznychData opublikowania: 2016-09-30

RPSL.10.02.01-IZ.01-24-096/16
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznychData opublikowania: 2016-09-30

RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)Data opublikowania: 2016-09-20

RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)Data opublikowania: 2016-09-20

RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy


data opublikowania: 30.08.2016 r.
Data opublikowania: 2016-08-30

RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowejData opublikowania: 2016-08-31

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenieData opublikowania: 2016-08-31

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-093/16
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenieData opublikowania: 2016-08-31

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-092/16
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenieData opublikowania: 2016-08-31

RPSL.04.05.01-IZ.01-24-091/16
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenieData opublikowania: 2016-08-31

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenieData opublikowania: 2016-08-31

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-089/16
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenieData opublikowania: 2016-08-31

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-088/16
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenieData opublikowania: 2016-08-31

RPSL.04.05.01-IZ.01-24-087/16
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenieData opublikowania: 2016-08-31

RPSL.10.02.04-IZ.01-24-084/16
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznychData opublikowania: 2016-08-31
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś