Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 103 z wszystkich 103 naborów wniosków:

RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotneData opublikowania: 2016-08-26

RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotneData opublikowania: 2016-08-26

RPSL.12.01.02-IZ.01-24-082/16
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnegoData opublikowania: 2016-08-26

RPSL.12.01.02-IZ.01-24-081/16
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnegoData opublikowania: 2016-08-26

RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnegoData opublikowania: 2016-08-26

RPSL.08.03.02-IZ.01-24-074/16
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy


data opublikowania: 29.07.2016
Data opublikowania: 2016-07-29

RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
Konkurencyjność MŚP / Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej


Ogłoszenie o konkursie Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2016-07-29

RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczejData opublikowania: 2016-07-29

RPSL.09.02.04-IZ.01-24-076/16
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotneData opublikowania: 2016-07-29

RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczejData opublikowania: 2016-07-29

RPSL.09.01.04-IZ.01-24-075/16
Włączenie społeczne / Aktywna integracjaData opublikowania: 2016-07-29

RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczejData opublikowania: 2016-07-28

RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczejData opublikowania: 2016-07-28

RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16
Nowoczesna gospodarka / Kluczowa dla regionu infrastruktura badawczaData opublikowania: 2016-07-29

RPSL.04.04.00-IZ.01-24-077/16
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Wysokosprawna kogeneracjaData opublikowania: 2016-07-29

RPSL.05.04.01-IZ.01-24-073/16
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Ochrona różnorodności biologicznejData opublikowania: 2016-06-30

RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowaData opublikowania: 2016-06-30

RPSL.05.01.02-IZ.01-24-071/16
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowaData opublikowania: 2016-06-30

RPSL.05.01.02-IZ.01-24-070/16
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowaData opublikowania: 2016-06-30

RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowaData opublikowania: 2016-06-30
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś