Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 248 z wszystkich 248 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-204/17
RIT Subregionu Północnego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP

planowany od 2017-10-12 07:00:00 do 2017-12-14 12:00:00

Data opublikowania: 2017-09-01

Nabór nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-043/17
RIT Subregionu Północnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

planowany od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-23 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-29

Nabór nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-041/17
RIT Subregionu Południowego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

planowany od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-29

Nabór nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-042/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

planowany od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-23 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-29

Nabór nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

planowany od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-29

Nabór nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

planowany od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-24

Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-044/17
RIT Subregionu Północnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

planowany od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-23 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-24

Nabór nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

planowany od 2017-09-25 07:00:00 do 2018-03-26 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-24

Nabór nr RPSL.04.03.03-IZ.01-24-203/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

aktualny od 2017-08-24 15:00:00

Data opublikowania: 2017-08-24

Nabór nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

planowany od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-22

Nabór nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

aktualny od 2017-09-18 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

data opublikowania: 18.08.2017r.
Data opublikowania: 2017-08-18

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

aktualny od 2017-09-18 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

data opublikowania: 18.08.2017
Data opublikowania: 2017-08-18

Nabór nr RPSL.09.02.03-IZ.01-24-198/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

aktualny od 2017-09-11 00:00:00 do 2017-10-11 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-11

Nabór nr RPSL.09.01.03-IZ.01-24-197/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

aktualny od 2017-09-11 00:00:00 do 2017-10-11 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-11

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-202/17
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2017-09-18 07:00:00 do 2017-10-20 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-18

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-201/17
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2017-09-18 07:00:00 do 2017-11-20 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-18

Nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-200/17
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2017-09-18 07:00:00 do 2017-11-20 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-18

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

planowany od 2017-10-19 08:00:00 do 2017-11-29 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2017-08-31

Nabór nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-187/17
RIT Subregionu Północnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

aktualny od 2017-08-31 00:00:00 do 2017-10-16 12:00:00

data opublikowania: 31.07.2017
Data opublikowania: 2017-07-31

Nabór nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-186/17
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

aktualny od 2017-08-31 00:00:00 do 2017-10-16 12:00:00

data opublikowania: 31.07.2017
Data opublikowania: 2017-07-31
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś