Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 275 z wszystkich 275 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-046/17
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

planowany od 2017-11-30 00:00:00 do 2017-12-29 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-27

Nabór nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-052/17
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

planowany od 2017-11-30 00:00:00 do 2017-12-29 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-26

Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-051/17
RIT Subregionu Południowego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

planowany od 2017-11-25 00:00:00 do 2017-12-20 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-25

Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

planowany od 2017-11-30 00:00:00 do 2017-12-29 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-25

Nabór nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-218/17
Pomoc Techniczna / Pomoc Techniczna

aktualny od 2017-10-23 11:00:00 do 2017-11-24 23:59:59

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2018 rok w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.
Data opublikowania: 2017-10-23

Nabór nr RPSL.09.03.02-IZ.01-24-213/17
Włączenie społeczne / Rozwój ekonomii społecznej w regionie

zakończony od 2017-10-20 12:30:00 do 2017-11-06 23:59:00

Data opublikowania: 2017-10-20

Nabór nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-045/17
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

planowany od 2017-11-20 00:00:00 do 2017-12-29 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-19

Nabór nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-204/17
RIT Subregionu Północnego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP

aktualny od 2017-10-12 07:00:00 do 2017-12-14 12:00:00

Data opublikowania: 2017-09-01

Nabór nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-043/17
RIT Subregionu Północnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-23 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-29

Nabór nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-041/17
RIT Subregionu Południowego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-29

Nabór nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-042/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-23 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-29

Nabór nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-29

Nabór nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-24

Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-044/17
RIT Subregionu Północnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-23 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-24

Nabór nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

aktualny od 2017-09-25 07:00:00 do 2018-03-26 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-24

Nabór nr RPSL.04.03.03-IZ.01-24-203/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

aktualny od 2017-08-24 15:00:00

Data opublikowania: 2017-08-24

Nabór nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-22

Nabór nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2017-09-18 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

data opublikowania: 18.08.2017r.
Data opublikowania: 2017-08-18

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

aktualny od 2017-09-18 00:00:00 do 2017-11-30 12:00:00

data opublikowania: 18.08.2017
Data opublikowania: 2017-08-18

Nabór nr RPSL.09.02.03-IZ.01-24-198/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2017-09-11 00:00:00 do 2017-10-11 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-11
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś