Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 319 z wszystkich 319 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-241/18
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

aktualny od 2018-04-30 00:00:00 do 2018-07-16 12:00:00

Data opublikowania: 2018-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-23

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

aktualny od 2018-04-30 08:00:00 do 2018-06-28 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18 w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2018-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-21

Nabór nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-246/18
RIT Subregionu Północnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony od 2018-04-30 07:00:00 do 2018-05-29 12:00:00

Data opublikowania: 2018-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-25

Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18
ZIT Subregionu Centralnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

aktualny od 2018-04-30 07:00:00 do 2018-06-28 12:00:00

Data opublikowania: 2018-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-25

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18
RIT Subregionu Zachodniego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

aktualny od 2018-04-30 07:00:00 do 2018-06-28 12:00:00

Data opublikowania: 2018-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-25

Nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2018-04-30 07:00:00

Data opublikowania: 2018-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-25

Nabór nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-239/18
RIT Subregionu Północnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

zakończony od 2018-03-30 00:00:00 do 2018-05-21 12:00:00

Data opublikowania: 2018-02-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-28

Nabór nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-240/18
Obszar Strategicznej Interwencji
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

zakończony od 2018-03-30 00:00:00 do 2018-05-21 12:00:00

Data opublikowania: 2018-02-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-28

Nabór nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-238/18
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

zakończony od 2018-03-30 00:00:00 do 2018-05-21 12:00:00

Data opublikowania: 2018-02-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-28

Nabór nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-237/18
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2018-03-30 00:00:00 do 2018-05-09 12:00:00

Data opublikowania: 2018-02-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-23

Nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2018-03-30 00:00:00 do 2018-05-09 12:00:00

Data opublikowania: 2018-02-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-23

Nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-235/18
RIT Subregionu Północnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2018-03-30 00:00:00 do 2018-05-09 12:00:00

Data opublikowania: 2018-02-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-23

Nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-234/18
RIT Subregionu Południowego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2018-03-30 00:00:00 do 2018-05-09 12:00:00

Data opublikowania: 2018-02-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-23

Nabór nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-233/18
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2018-03-30 00:00:00 do 2018-05-09 12:00:00

Data opublikowania: 2018-02-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-23

Nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-231/18
RIT Subregionu Północnego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2018-03-30 00:00:00 do 2018-05-10 12:00:00

Data opublikowania: 2018-02-26
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-25

Nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-230/18
RIT Subregionu Południowego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2018-03-30 00:00:00 do 2018-05-10 12:00:00

Data opublikowania: 2018-02-26
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-25

Nabór nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-229/18
ZIT Subregionu Centralnego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2018-03-30 00:00:00 do 2018-05-10 12:00:00

Data opublikowania: 2018-02-26
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-25

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-232/18
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2018-02-26 00:00:00 do 2018-03-26 12:00:00

Data opublikowania: 2018-01-26
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-11

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

zakończony od 2017-12-29 08:00:00 do 2018-02-28 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17 w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP Działania 3.2 Innowacje w MŚP RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2017-11-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-21

Nabór nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-228/17
Cyfrowe Śląskie / Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

zakończony od 2017-11-29 12:00:00 do 2018-04-04 10:55:28

Data opublikowania: 2017-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-14
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś