Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 366 z wszystkich 366 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-290/18
RIT Subregionu Południowego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

aktualny od 2018-10-31 07:00:00 do 2019-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2018-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-27

Nabór nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-289/18
ZIT Subregionu Centralnego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP

aktualny od 2018-10-31 07:00:00 do 2019-03-28 12:00:00

Data opublikowania: 2018-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-27

Nabór nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

aktualny od 2018-10-30 07:00:00 do 2019-01-10 12:00:00

Data opublikowania: 2018-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-05

Nabór nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-285/18
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

aktualny od 2018-10-30 07:00:00 do 2019-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2018-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-05

Nabór nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-276/18
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2018-09-28 00:00:00 do 2018-11-29 12:00:00

Data opublikowania: 2018-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-06

Nabór nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-278/18
ZIT Subregionu Centralnego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2018-10-01 00:00:00 do 2018-11-29 12:00:00

Data opublikowania: 2018-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-04

Nabór nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-279/18
RIT Subregionu Południowego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2018-09-28 00:00:00 do 2018-11-29 12:00:00

Data opublikowania: 2018-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-04

Nabór nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18
RIT Subregionu Zachodniego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2018-09-28 00:00:00 do 2018-11-29 12:00:00

Data opublikowania: 2018-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-04

Nabór nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-275/18
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2018-09-28 00:00:00 do 2018-11-29 12:00:00

Data opublikowania: 2018-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-06

Nabór nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-280/18
RIT Subregionu Północnego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2018-09-28 00:00:00 do 2018-11-29 12:00:00

Data opublikowania: 2018-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-04

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

aktualny od 2018-09-28 08:00:00 do 2019-01-15 12:00:00

Data opublikowania: 2018-08-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-10

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-057/18
RIT Subregionu Północnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2018-09-27 00:00:00 do 2018-10-29 12:00:00

Data opublikowania: 2018-08-22
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-07

Nabór nr RPSL.09.02.07-IZ.01-24-277/18
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

anulowany

Data opublikowania: 2018-08-01
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-12

Nabór nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2018-08-31 07:00:00 do 2018-12-04 12:00:00

Data opublikowania: 2018-07-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-11

Nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-273/18
RIT Subregionu Południowego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa

zakończony od 2018-08-30 07:00:00 do 2018-11-05 12:00:00

Data opublikowania: 2018-07-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-08

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-272/18
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2018-08-31 07:00:00 do 2019-02-06 12:00:00

Data opublikowania: 2018-07-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-08

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-271/18
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2018-08-31 07:00:00 do 2018-12-04 12:00:00

Data opublikowania: 2018-07-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-14

Nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-270/18
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2018-08-31 07:00:00 do 2019-01-11 12:00:00

Data opublikowania: 2018-07-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-29

Nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18
RIT Subregionu Zachodniego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa

zakończony od 2018-08-30 07:00:00 do 2018-11-05 12:00:00

Data opublikowania: 2018-07-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-08

Nabór nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18
Konkurencyjność MŚP / Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

zakończony od 2018-08-07 08:00:00 do 2018-09-18 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2018-06-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-16
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś