Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 216 z wszystkich 216 naborów wniosków:

RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne


Data opublikowania: 2017-05-25

RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17
Włączenie społeczne / Aktywna integracja


Data opublikowania: 2017-05-25

RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17
RIT Subregionu Zachodniego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa


Data opublikowania: 2017-04-28

RPSL.05.01.02-IZ.01-24-163/17
RIT Subregionu Północnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa


Data opublikowania: 2017-04-28

RPSL.05.01.02-IZ.01-24-162/17
RIT Subregionu Południowego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa


Data opublikowania: 2017-04-28

RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa


Data opublikowania: 2017-04-28

RPSL.10.03.03-IZ.01-24-160/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych


Data opublikowania: 2017-04-27

RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


Data opublikowania: 2017-03-29

RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych


Data opublikowania: 2017-03-30

RPSL.07.01.03-IP.02-24-033/17
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu


Data opublikowania: 2017-03-28

RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17
Włączenie społeczne / Aktywna integracja


Data opublikowania: 2017-03-22

RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17
RIT Subregionu Zachodniego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne


Data opublikowania: 2017-03-09

RPSL.09.02.02-IZ.01-24-149/17
RIT Subregionu Północnego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne


Data opublikowania: 2017-03-09

RPSL.09.02.02-IZ.01-24-148/17
RIT Subregionu Południowego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne


Data opublikowania: 2017-03-09

RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17
ZIT Subregionu Centralnego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne


Data opublikowania: 2017-03-09

RPSL.11.01.05-IZ.01-24-156/17
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


Data opublikowania: 01-03-2017 r.
Data opublikowania: 2017-03-01

RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy


Data opublikowania: 01.03.2017r.
Data opublikowania: 2017-03-01

RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/17
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Dziedzictwo kulturowe


Data opublikowania: 2017-02-28

RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Infrastruktura ochrony zdrowia


Data opublikowania: 2017-02-28

RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne


Data opublikowania: 2017-02-22
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś