Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości


Wybrano projekty na wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy

21 marca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16


Nowy nabór na projekty w ramach aktywnej integracji

Już od 24 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w konkursie dotyczącym Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs...


Zrealizuj projekt unijny!

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych realizacją projektów dofinansowywanych z Funduszy Europejskich do zapoznania się z informacjami na temat aktualnie...Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 213 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 736 294 710,22 zł

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś