Skorzystaj z ProgramuDowiedz się więcej o Programie


Polecamy

Wiadomości


Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Informujemy, że 29 czerwca zostanie ogłoszony nabór w ramach Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.04.01-IZ.01-24-021/15

Informujemy, że 17 maja Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach konkursu nr RPSL.05.04.01-IZ.01-24-021/15 dla Działania 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej,...


Zmiana zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 50 000 zł netto

Ważna informacja na temat  udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 50 000 zł netto.Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 218 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 715 211 406,61 zł