Skorzystaj z ProgramuDowiedz się więcej o Programie


Polecamy

Wiadomości


Szkolenie Zasady realizacji procesu rewitalizacji

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza w terminie 30 lipca 2015 r. na spotkanie informacyjne poświęcone rewitalizacji.


Zarząd Województwa Śląskiego anulował konkurs 5.5

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o anulowaniu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.5...


Zmiana regulaminu konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15

W związku z planowanym zatwierdzeniem przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku...Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

RPO WSL 2007-2013: 5 007 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 515 609 618,80 zł