Skorzystaj z ProgramuDowiedz się więcej o Programie


Polecamy

Wiadomości


Zmiana w regulaminie konkursu poddziałania 5.4.1. Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT Subregionu Centralnego

Informujemy, że dla naboru RPSL.05.04.01-IZ.01-24-073/16 zmianie uległa treść regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o naborze.


Lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w konkursie z podziałania 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT

Po pozytywnej ocenie formalnej wniosku, który podlegał uzupełnieniu braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, publikujemy zaktualizowaną listę wniosków ocenionych pozytywnie i skierowanych do...


Aktualizacja harmonogramu dla konkursu RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 dotyczącego kształcenia zawodowego osób dorosłych

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 .Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 213 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 736 294 710,22 zł