Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2018-05-23

Zmiana terminu składania wniosków aplikacyjnych i rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Zmieniliśmy termin składania wniosków aplikacyjnych i rozstrzygnięcia konkursu nr  RPSL.08.03.02-IZ.01-24-241/18  .

2018-05-21

Wyniki naboru wniosków o dofinasowanie po procedurze odwoławczej w ramach działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Przedstawiamy wyniki naboru konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 uwzględniające procedurę odwoławczą.

2018-05-21

Rozstrzygnięcie konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Przedstawiamy wyniki konkursu nr RPSL.01.02.00-IP-24-008/17 .Sukcesy projektów

RPO WSL 2014-2020: 2 334 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 6 941 156 977,25 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś