Przejdź do treści głównej

3339
podpisanych umów

9250997225.40
przyznanego dofinansowania z UE

49910
uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych


Polecamy

Wiadomości

2019-01-18

Wyniki naboru z poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego

Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18 .

2019-01-11

Zmiany w ogłoszonym naborze z poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego

Zmieniliśmy termin zakończenia i rozstrzygnięcia naboru nr  RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18

2019-01-11

20 milionów złotych na dostosowanie szkolnictwa zawodowego do rynku pracy

W ramach RPO WSL 2014-2020 Województwo Śląskie rozpoczęło współpracę z największymi regionalnymi instytucjami gospodarczymi. Porozumienie wpłynie m.in. na zwiększenie dostępności staży i praktyk...Sukcesy projektów

RPO WSL 2014-2020: 3 339 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 9 250 997 225,40 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś