Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2018-09-17

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

13 września 2018 r . zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18 dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

2018-09-13

Wyniki konkursu z poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Północnego

Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-220/17 .

2018-09-12

Aktualizacja regulaminu konkursu z poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs

Zmieniliśmy zapisy regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-263/18 .Sukcesy projektów

RPO WSL 2014-2020: 2 878 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 8 130 135 564,09 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś