Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości


Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursach w ramach Poddziałań 9.1.1/9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych (ZIT oraz RIT Subregionu Pónocnego)

Informujemy, że został wydłużony termin składania wniosków aplikacyjnych w następujących konkursach: nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17 oraz RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17.


Informacja dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w naborach w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Informujemy, że w najbliższym czasie zostaną wprowadzone zmiany do regulaminów naborów działań 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.


Ocena merytoryczna w ramach Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne - ZIT

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu oceny formalnej wniosków, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej .Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 0 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 0,00 zł

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś