Skorzystaj z Programu


Dowiedz się więcej o Programie


Polecamy

Wiadomości


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (SZOOP)

14 kwietnia br. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął kolejny projekt SZOOP. Dokument został zmodyfikowany w stosunku do poprzedniej wersji, w oparciu o uwagi Instytucji Koordynującej Umowę...


Mobilny Punkt Informacyjny w Psarach

Urząd Gminy w Psarach oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny dla wszystkich...


Szkolenie pt. Jak zaplanować dobry projekt? – szkolenie z logiki projektowej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zaprasza na szkolenie, które poświęcone będzie przygotowaniu logice przygotowywania projektów „miękkich” dotyczących szczególnie RPO WSL...Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

RPO WSL 2007-2013: 4 992 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 527 889 17814 zł