Skorzystaj z Programu


Dowiedz się więcej o Programie


Polecamy

Wiadomości


Spotkanie informacyjne „Nowa perspektywa 2014-2020 dla edukacji”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu zaprasza na spotkanie informacyjne „Nowa perspektywa 2014-2020 dla edukacji”. Spotkanie informacyjne skierowane jest do przedstawicieli...


Spotkanie informacyjne „Możliwości wsparcia edukacji ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie i Urząd Miejski w Kłobucku zapraszają na spotkanie informacyjne nt. „ Możliwości wsparcia edukacji ze środków Unii Europejskiej na...


Spotkanie informacyjne „Nowa perspektywa 2014-2020 dla edukacji”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu zaprasza na spotkanie informacyjne „Nowa perspektywa 2014-2020 dla edukacji”. Spotkanie informacyjne skierowane jest do przedstawicieli...Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

RPO WSL 2007-2013: 5 001 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 542 293 180,28 zł