Skorzystaj z ProgramuDowiedz się więcej o Programie


Polecamy

Wiadomości


Konferencja „Śląskie inwestuje. Jak finansować szkolenia i doradztwo dla firm?"

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza do udziału w konferencji pt. „Śląskie inwestuje. Jak finansować szkolenia i doradztwo dla firm?".


Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 7.1

29 listopada 2016 roku, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany SZOOP RPO WSL 2014-2020 wraz z załącznikiem nr 4.


Harmonogram składania wniosków o płatność na I kwartał 2017 r. - dotyczy Beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informujemy, że od 28 listopada do 9 grudnia 2016 r. będzie trwał kolejny okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej harmonogramów składania wniosków o płatność przez...Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 213 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 736 294 710,22 zł