Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2018-11-16

LSI 2014 – ciągły rozwój

Od sierpnia 2014 r. nieprzerwanie trwają prace nad rozwojem i ciągłym ulepszaniem LSI 2014. Prezentujemy infografikę, ukazującą jak w miarę upływu czasu rozrastał się Lokalny System Informatyczny.

2018-11-15

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Zmieniliśmy termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-237/18 .

2018-11-08

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania z działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Zaktualizowaliśmy listy projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zakończonej procedury odwoławczej oraz zwiększenia kwoty alokacji w konkursie nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17.Sukcesy projektów

RPO WSL 2014-2020: 3 112 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 8 706 490 055,25 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś