Skorzystaj z ProgramuDowiedz się więcej o Programie


Polecamy

Wiadomości


Uzyskiwanie kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji wskaźnika kwalifikacji, jednego z obligatoryjnych wskaźników produktu w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16 , publikujemy...


Wnioski skierowane do oceny merytorycznej (nabór nr: RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16)

Publikujemy listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu:  RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16 dotyczących Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT ,...


Wnioski skierowane do oceny merytorycznej (nabór nr: RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16)

Publikujemy listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu:  RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16 dotyczących Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT ,...Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 213 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 720 118 527,15 zł