Skorzystaj z ProgramuDowiedz się więcej o Programie


Polecamy

Wiadomości


Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

W związku z trwającymi pracami nad zmianą polityki Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) w sektorze zdrowia, związanymi z wdrażaniem działań w ramach wsparcia z EFS na poziomie...


Sprostowanie dotyczace konkursów z działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej i 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

W związku ze sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej w numeracji konkursów z działania 4.3.Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej i...


Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia zaktualizowany harmonogram dla  konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15   w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad...Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 197 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 662 581 925,90 zł