Skorzystaj z ProgramuDowiedz się więcej o Programie


Polecamy

Wiadomości


Co z tą ekonomią społeczną - czyli jak zostać przedsiębiorcą społecznym

Ekonomię społeczną tworzą ludzie, którzy angażują się w nietypowe przedsięwzięcia, przecierają nowe szlaki i wyszukują nisze dla swoich działań. To ciężka praca, pełna wzlotów i upadków, ale i...


Listy wniosków złożonych w ramach działania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT

Instytucja Zarządzająca przedstawia listę wniosków złozonych w konkursie o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura...


Zmiana terminu naboru projektów

Przesunięciu ulega termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego (poddziałania: 12.2.1 i 12.2.2).  Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

RPO WSL 2007-2013: 5 114 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 561 138 858,99 zł