Skorzystaj z ProgramuDowiedz się więcej o Programie


Polecamy

Wiadomości


Mobilne Punkty Informacyjne - LPI Częstochowa

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza do skorzystania z Mobilnych Punktów Informacyjnych w następujących miejscowościach:


Harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Instytucja...Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

RPO WSL 2007-2013: 5 009 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 504 480 907,11 zł