Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 319 z wszystkich 319 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-261/18
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

planowany od 2018-06-30 00:00:00 do 2018-09-27 12:00:00

Data opublikowania: 2018-05-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-30

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-259/18
RIT Subregionu Północnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

planowany od 2018-06-29 07:00:00 do 2018-09-27 12:00:00

Data opublikowania: 2018-05-24
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-24

Nabór nr RPSL.10.02.04-IZ.01-24-260/18
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

planowany od 2018-06-29 07:00:00 do 2018-08-30 12:00:00

Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-24

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-255/18
Obszar Strategicznej Interwencji
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-09-28 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-30

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-254/18
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-09-28 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-30

Nabór nr RPSL.09.02.03-IZ.01-24-252/18
Obszar Strategicznej Interwencji
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

aktualny od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-07-26 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-24

Nabór nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-251/18
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

aktualny od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-09-27 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-27

Nabór nr RPSL.09.01.03-IZ.01-24-250/18
Obszar Strategicznej Interwencji
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

aktualny od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-07-26 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-27

Nabór nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-055/18
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

aktualny od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-06-28 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-26
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-26

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

aktualny od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-06-28 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-26
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-26

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-054/18
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

aktualny od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-06-28 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-26
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-26

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-053/18
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

aktualny od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-06-28 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-26
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-26

Nabór nr RPSL.06.02.00-IZ.01-24-258/18
Transport / Transport kolejowy

aktualny od 2018-05-30 07:00:00 do 2018-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-25

Nabór nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

aktualny od 2018-05-30 07:00:00 do 2018-12-10 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-28

Nabór nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

aktualny od 2018-05-30 07:00:00 do 2018-12-03 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-28

Nabór nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-253/18
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2018-04-03 00:00:00 do 2018-04-30 12:00:00

Data opublikowania: 2018-03-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-23

Nabór nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-249/18
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

zakończony od 2018-04-30 00:00:00 do 2018-06-14 12:00:00

Data opublikowania: 2018-03-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-13

Nabór nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-248/18
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

zakończony od 2018-04-30 00:00:00 do 2018-06-14 12:00:00

Data opublikowania: 2018-03-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-13

Nabór nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-247/18
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

aktualny od 2018-04-30 00:00:00 do 2018-07-11 12:00:00

Data opublikowania: 2018-03-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-12

Nabór nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-242/18
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2018-04-30 00:00:00 do 2018-06-05 12:00:00

Data opublikowania: 2018-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-29
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś