Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 216 z wszystkich 216 naborów wniosków:

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


data opublikowania: 30.11.2016
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-115/16
RIT Subregionu Północnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


data opublikowania: 30.11.2016
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-114/16
RIT Subregionu Południowego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


data opublikowania: 30.11.2016
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego


data opublikowania: 30.11.2016r.
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.10.03.05-IZ.01-24-130/16
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych


Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16
RIT Subregionu Zachodniego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych


Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16
RIT Subregionu Północnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych


Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.10.03.02-IZ.01-24-127/16
RIT Subregionu Południowego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych


Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16
ZIT Subregionu Centralnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych


Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16
Cyfrowe śląskie / Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych


Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP


"Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020."
Data opublikowania: 2016-11-29

RPSL.08.02.02-IP.02-24-029/16
RIT Subregionu Północnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników


Data opublikowania: 2016-10-31

RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników


Data opublikowania: 2016-10-31

RPSL.11.04.02-IP.02-24-026/16
RIT Subregionu Północnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych


Data opublikowania: 2016-10-31

RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych


Data opublikowania: 2016-10-31

RPSL.11.04.03-IP.02-24-023/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych


Data opublikowania: 2016-10-31

RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych


Data opublikowania: 2016-10-31

RPSL.11.01.01-IZ.01-24-112/16
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


data opublikowania: 28.10.2016r.
Data opublikowania: 2016-10-28

RPSL.06.02.00-IZ.01-24-123/16
Transport / Transport kolejowy


Data opublikowania: 2016-10-28

RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16
RIT Subregionu Zachodniego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP


Data opublikowania: 2016-10-28
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś