Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 319 z wszystkich 319 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-205/17
Włączenie społeczne / Rozwój ekonomii społecznej w regionie

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-03-28 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-06

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-206/17
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2017-11-27 00:00:00 do 2018-01-08 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-05

Nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17
RIT Subregionu Zachodniego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2017-11-27 00:00:00 do 2018-01-10 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-01

Nabór nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-12 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-27
Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-13

Nabór nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-046/17
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2017-12-29 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-27

Nabór nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-052/17
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2017-12-29 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-26

Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-051/17
RIT Subregionu Południowego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2017-11-25 00:00:00 do 2017-12-20 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-25

Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2017-12-29 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-25

Nabór nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-218/17
Pomoc Techniczna / Pomoc Techniczna

zakończony od 2017-10-23 11:00:00 do 2017-11-24 23:59:59

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2018 rok w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.
Data opublikowania: 2017-10-23

Nabór nr RPSL.09.03.02-IZ.01-24-213/17
Włączenie społeczne / Rozwój ekonomii społecznej w regionie

zakończony od 2017-10-20 12:30:00 do 2017-11-06 23:59:00

Data opublikowania: 2017-10-20
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-12

Nabór nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-045/17
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2017-11-20 00:00:00 do 2017-12-29 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-19

Nabór nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-204/17
RIT Subregionu Północnego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP

zakończony od 2017-10-12 07:00:00 do 2017-12-14 12:00:00

Data opublikowania: 2017-09-01
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-30

Nabór nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-043/17
RIT Subregionu Północnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-23 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-29

Nabór nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-041/17
RIT Subregionu Południowego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-29

Nabór nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-042/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-23 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-29

Nabór nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-29

Nabór nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-24

Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-044/17
RIT Subregionu Północnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-23 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-24

Nabór nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2017-09-25 07:00:00 do 2018-05-29 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-24
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-06

Nabór nr RPSL.04.03.03-IZ.01-24-203/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

aktualny od 2017-08-24 15:00:00

Data opublikowania: 2017-08-24
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-28
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś