Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 281 z wszystkich 281 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-191/17
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

zakończony od 2017-08-31 07:00:00 do 2017-12-29 12:00:00

Data opublikowania: 2017-07-31

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-037/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2017-09-15 00:00:00 do 2017-10-16 12:00:00

Data opublikowania: 2017-07-27

Nabór nr RPSL.10.03.05-IZ.01-24-190/17
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

zakończony od 2017-08-31 00:00:00 do 2017-10-26 12:00:00

Data opublikowania: 2017-07-31

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-038/17
RIT Subregionu Północnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2017-09-01 00:00:00 do 2017-10-02 12:00:00

Data opublikowania: 2017-07-27

Nabór nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17
ZIT Subregionu Centralnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

aktualny od 2017-08-31 00:00:00 do 2018-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-07-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-09

Nabór nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17
RIT Subregionu Północnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

zakończony od 2017-07-31 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

Nabór nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-176/17
RIT Subregionu Południowego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

zakończony od 2017-07-31 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

Nabór nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

zakończony od 2017-07-31 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

Nabór nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

zakończony od 2017-07-31 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

Nabór nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

zakończony od 2017-07-31 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-30

Nabór nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-173/17
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2017-07-31 00:00:00 do 2017-09-29 12:00:00

data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

Nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-172/17
RIT Subregionu Północnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2017-07-31 00:00:00 do 2017-09-29 12:00:00

data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

Nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-171/17
RIT Subregionu Południowego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2017-07-31 00:00:00 do 2017-09-29 12:00:00

data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

Nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2017-07-31 00:00:00 do 2017-09-29 12:00:00

data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

Nabór nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-169/17
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2017-07-31 00:00:00 do 2017-09-29 12:00:00

data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

Nabór nr RPSL.10.03.04-IZ.01-24-182/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

aktualny od 2017-06-30 00:00:00

Data opublikowania: 2017-06-30

Nabór nr RPSL.10.02.03-IZ.01-24-181/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

aktualny od 2017-06-30 00:00:00

Data opublikowania: 2017-06-30

Nabór nr RPSL.05.04.02-IZ.01-24-180/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Ochrona różnorodności biologicznej

aktualny od 2017-06-30 00:00:00

Data opublikowania: 2017-06-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-18

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2017-07-31 00:00:00 do 2017-08-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-06-28

Nabór nr RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Dziedzictwo kulturowe

aktualny od 2017-06-30 00:00:00

Data opublikowania: 2017-06-30
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś