Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 248 z wszystkich 248 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

zakończony od 2017-04-30 00:00:00 do 2017-05-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-03-30

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-033/17
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2017-04-28 00:00:00 do 2017-06-28 12:00:00

Data opublikowania: 2017-03-28

Nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17
RIT Subregionu Zachodniego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2017-04-10 00:00:00 do 2017-05-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-03-09

Nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-149/17
RIT Subregionu Północnego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2017-04-10 00:00:00 do 2017-05-10 12:00:00

Data opublikowania: 2017-03-09

Nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-148/17
RIT Subregionu Południowego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2017-04-10 00:00:00 do 2017-05-10 12:00:00

Data opublikowania: 2017-03-09

Nabór nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17
ZIT Subregionu Centralnego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2017-04-10 00:00:00 do 2017-05-10 12:00:00

Data opublikowania: 2017-03-09

Nabór nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-156/17
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2017-03-01 13:10:00 do 2017-03-31 23:59:59

Data opublikowania: 01-03-2017 r.
Data opublikowania: 2017-03-01

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2017-04-01 00:00:00 do 2017-06-12 12:00:00

Data opublikowania: 01.03.2017r.
Data opublikowania: 2017-03-01

Nabór nr RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/17
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Dziedzictwo kulturowe

zakończony od 2017-03-31 00:00:00 do 2017-06-30 12:00:00

Data opublikowania: 2017-02-28

Nabór nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Infrastruktura ochrony zdrowia

zakończony od 2017-03-31 00:00:00 do 2017-06-30 12:00:00

Data opublikowania: 2017-02-28

Nabór nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2017-03-24 00:00:00 do 2017-04-24 12:00:00

Data opublikowania: 2017-02-22

Nabór nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2017-03-24 00:00:00 do 2017-04-24 12:00:00

Data opublikowania: 2017-02-21

Nabór nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-102/17
RIT Subregionu Południowego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2017-03-20 00:00:00 do 2017-04-19 12:00:00

Data opublikowania: 2017-02-17

Nabór nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17
RIT Subregionu Północnego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2017-03-20 00:00:00 do 2017-04-27 12:00:00

Data opublikowania: 2017-02-17

Nabór nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17
RIT Subregionu Zachodniego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2017-03-20 00:00:00 do 2017-04-19 12:00:00

Data opublikowania: 2017-02-17

Nabór nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17
ZIT Subregionu Centralnego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2017-03-20 00:00:00 do 2017-05-12 12:00:00

Data opublikowania: 2017-02-17

Nabór nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17
Nowoczesna gospodarka / Profesjonalizacja IOB

zakończony od 2017-02-28 08:00:00 do 2017-03-30 12:00:00

"Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.3 „Profesjonalizacja IOB ” w ramach RPO WSL 2014-2020"
Data opublikowania: 2017-01-27

Nabór nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

zakończony od 2017-02-28 00:00:00 do 2017-05-22 12:00:00

Data opublikowania: 2017-01-27
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś