Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 189 z wszystkich 189 naborów wniosków:

RPSL.10.03.02-IZ.01-24-127/16
RIT Subregionu Południowego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych


Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16
ZIT Subregionu Centralnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych


Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16
Cyfrowe śląskie / Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych


Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP


"Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020."
Data opublikowania: 2016-11-29

RPSL.08.02.02-IP.02-24-029/16
RIT Subregionu Północnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników


Data opublikowania: 2016-10-31

RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników


Data opublikowania: 2016-10-31

RPSL.11.04.02-IP.02-24-026/16
RIT Subregionu Północnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych


Data opublikowania: 2016-10-31

RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych


Data opublikowania: 2016-10-31

RPSL.11.04.03-IP.02-24-023/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych


Data opublikowania: 2016-10-31

RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych


Data opublikowania: 2016-10-31

RPSL.11.01.01-IZ.01-24-112/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


data opublikowania: 28.10.2016r.
Data opublikowania: 2016-10-28

RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16
RIT Subregionu Zachodniego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP


Data opublikowania: 2016-10-28

RPSL.03.01.02-IZ.01-24-121/16
RIT Subregionu Północnego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP


Data opublikowania: 2016-10-28

RPSL.03.01.01-IZ.01-24-120/16
ZIT Subregionu Centralnego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP


Data opublikowania: 2016-10-28

RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16
RIT Subregionu Zachodniego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego


Data opublikowania: 2016-10-28

RPSL.12.02.02-IZ.01-24-118/16
RIT Subregionu Południowego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego


Data opublikowania: 2016-10-28

RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16
ZIT Subregionu Centralnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego


Data opublikowania: 2016-10-28

RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii


Data opublikowania: 2016-10-28

RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii


Data opublikowania: 2016-10-28
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś