Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 216 z wszystkich 216 naborów wniosków:

RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Włączenie społeczne / Aktywna integracja


Data opublikowania: 2017-02-21

RPSL.09.01.02-IZ.01-24-102/17
RIT Subregionu Południowego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja


Data opublikowania: 2017-02-17

RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17
RIT Subregionu Północnego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja


Data opublikowania: 2017-02-17

RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17
RIT Subregionu Zachodniego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja


Data opublikowania: 2017-02-17

RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17
ZIT Subregionu Centralnego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja


Data opublikowania: 2017-02-17

RPSL.12.03.00-IZ.01-24-146/17
Infrastruktura edukacyjna / Instytucje popularyzujące naukę


Data opublikowania: 2017-02-23

RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17
Nowoczesna gospodarka / Profesjonalizacja IOB


"Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.3 „Profesjonalizacja IOB ” w ramach RPO WSL 2014-2020"
Data opublikowania: 2017-01-27

RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych


Data opublikowania: 2017-01-27

RPSL.04.05.03-IZ.01-24-144/17
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie


Data opublikowania: 2017-01-27

RPSL.07.02.00-IP.02-24-032/17
Regionalny rynek pracy / Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)


Data opublikowania: 2017-01-23

RPSL.07.01.04-IP.02-24-031/16
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu


Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.1.4 RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2016-12-28

RPSL.12.02.02-IZ.01-24-143/17
RIT Subregionu Północnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego


Data opublikowania: 2016-12-30

RPSL.08.01.02-IZ.01-24-138/16
RIT Subregionu Północnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego


data opublikowania: 16.01.2016r.
Data opublikowania: 2016-12-16

RPSL.11.02.03-IZ.01-24-134/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów


data opublikowania: 30.11.2016
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.11.02.02-IZ.01-24-133/16
RIT Subregionu Południowego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów


data opublikowania: 30.11.2016
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów


data opublikowania: 30.11.2016
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.11.02.01-IZ.01-24-131/16
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów


data opublikowania: 30.11.2016
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


data opublikowania: 30.11.2016
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


data opublikowania: 30.11.2016
Data opublikowania: 2016-11-30

RPSL.11.01.03-IZ.01-24-116/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


data opublikowania: 30.11.2016
Data opublikowania: 2016-11-30
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś