Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 248 z wszystkich 248 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2017-07-31 00:00:00 do 2017-09-29 12:00:00

data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

Nabór nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-169/17
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2017-07-31 00:00:00 do 2017-09-29 12:00:00

data opublikowania: 2017-06-30
Data opublikowania: 2017-06-30

Nabór nr RPSL.10.03.04-IZ.01-24-182/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

aktualny od 2017-06-30 00:00:00

Data opublikowania: 2017-06-30

Nabór nr RPSL.10.02.03-IZ.01-24-181/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

aktualny od 2017-06-30 00:00:00

Data opublikowania: 2017-06-30

Nabór nr RPSL.05.04.02-IZ.01-24-180/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Ochrona różnorodności biologicznej

aktualny od 2017-06-30 00:00:00

Data opublikowania: 2017-06-30

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2017-07-31 00:00:00 do 2017-08-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-06-28

Nabór nr RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Dziedzictwo kulturowe

aktualny od 2017-06-30 00:00:00

Data opublikowania: 2017-06-30

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

aktualny od 2017-07-07 00:00:00 do 2017-09-29 12:00:00

Data opublikowania: 2017-06-07

Nabór nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2017-06-30 00:00:00 do 2017-07-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-05-31

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-159/17
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2017-06-30 00:00:00 do 2017-07-31 12:00:00

data opublikowania: 30.05.2017r.
Data opublikowania: 2017-05-30

Nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17
RIT Subregionu Zachodniego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

zakończony od 2017-06-30 00:00:00 do 2017-08-30 12:00:00

Data opublikowania: 2017-05-30

Nabór nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Ochrona różnorodności biologicznej

aktualny od 2017-05-30 13:00:00

Data opublikowania: 2017-05-30

Nabór nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2017-06-26 00:00:00 do 2017-07-27 12:00:00

Data opublikowania: 2017-05-25

Nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17
RIT Subregionu Zachodniego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa

aktualny od 2017-05-28 00:00:00 do 2017-09-29 12:00:00

Data opublikowania: 2017-04-28

Nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-163/17
RIT Subregionu Północnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa

zakończony od 2017-05-28 00:00:00 do 2017-08-28 12:00:00

Data opublikowania: 2017-04-28

Nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-162/17
RIT Subregionu Południowego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa

zakończony od 2017-05-28 00:00:00 do 2017-08-28 12:00:00

Data opublikowania: 2017-04-28

Nabór nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa

zakończony od 2017-05-28 00:00:00 do 2017-08-28 12:00:00

Data opublikowania: 2017-04-28

Nabór nr RPSL.10.03.03-IZ.01-24-160/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

zakończony od 2017-05-28 00:00:00 do 2017-07-27 12:00:00

Data opublikowania: 2017-04-27

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

zakończony od 2017-04-28 08:00:00 do 2017-07-17 12:00:00

Data opublikowania: 2017-03-29
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś