Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 319 z wszystkich 319 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
RIT Subregionu Zachodniego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

zakończony od 2017-12-29 07:00:00 do 2018-02-28 12:00:00

Data opublikowania: 2017-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-14

Nabór nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17
ZIT Subregionu Centralnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2017-12-29 07:00:00 do 2018-03-29 12:00:00

Data opublikowania: 2017-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-12

Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-225/17
ZIT Subregionu Centralnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony od 2017-12-29 07:00:00 do 2018-02-28 12:00:00

Data opublikowania: 2017-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-14

Nabór nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

aktualny od 2017-12-29 07:00:00 do 2018-06-29 12:00:00

Data opublikowania: 2017-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-28

Nabór nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-217/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-18 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-27

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-18 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-30

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-215/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-18 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-28

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-18 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-09

Nabór nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17
RIT Subregionu Zachodniego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-25 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-01

Nabór nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17
RIT Subregionu Zachodniego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP

zakończony od 2017-12-22 07:00:00 do 2018-03-22 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-14

Nabór nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-222/17
ZIT Subregionu Centralnego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP

zakończony od 2017-11-30 07:00:00 do 2018-01-30 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-14

Nabór nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-221/17
ZIT Subregionu Centralnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego

zakończony od 2017-11-30 07:00:00 do 2018-01-30 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-14

Nabór nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-209/17
RIT Subregionu Północnego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-11 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-01

Nabór nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-208/17
RIT Subregionu Południowego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-11 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-26

Nabór nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17
ZIT Subregionu Centralnego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-11 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-08

Nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-220/17
RIT Subregionu Północnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

zakończony od 2017-11-30 07:00:00 do 2018-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-14

Nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-219/17
RIT Subregionu Południowego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

zakończony od 2017-11-30 07:00:00 do 2018-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-14

Nabór nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-048/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2017-12-29 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-30

Nabór nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-047/17
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2017-12-29 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-30

Nabór nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-211/17
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-09 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-29
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś