Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 1845 wiadomości z wszystkich 1845 dla zadanych warunków:

Ogłoszenia o naborach opublikowane 31 sierpnia 2016 r.

Informujemy, że opublikowaliśmy dziesięć ogłoszeń o naborach w ramach rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia oraz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla RITi ZIT.

2016-08-31
| kategorie: Nabory wniosków

Wnioski ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej, rekomendowane do oceny merytorycznej - konkurs nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16 RIT Subregion Południowy oraz RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 RIT Subregion Zachodni

Informujemy, że  26 sierpnia 2016 roku zakończono etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów:

  • RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16 w ramach poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych RIT Subregionu Południowego
  • RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 w ramach poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego
2016-08-31
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Przekazanie wniosków do oceny formalnej z poddziałań 7.1.1.i 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT/ RIT PŁN;

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, Wojewódzki Urząd Pracy przedstawia listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach dwóch konkursów: RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 oraz RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16.

2016-08-30
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Ogłoszenia o naborach opublikowane 26 sierpnia 2016 r.

Informujemy, że 26 sierpnia 2016 r. zostało opublikowanych pięć ogłoszeń o naborach w ramach nastęujących Poddziałań: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, Rozwój usług społecznych – konkurs, Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT oraz infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT.

2016-08-26
| kategorie: Nabory wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś