Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Kongres Akademia Śląska 2020+. Nauka wobec wyzwań regionu


2019-05-15 08:42

Kongres „Akademia Śląska 2020+. Nauka wobec wyzwań regionu”

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza 24 maja do Katowic, na Salę Sejmu Śląskiego.

Cel wydarzenia

Wskazanie kluczowych wyzwań w perspektywie 2020+ uwzględniając rolę i działalność jednostek naukowych w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki oraz dobrostanu mieszkańców regionu. W panelach będą uczestniczyć przedstawiciele środowisk naukowych i biznesu.

Wyniki kongresu zostaną również wykorzystane w pracach nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”.

Tematyka

Kongres został podzielony na dwa panele tematyczne związane z inteligentnymi specjalizacjami regionu:

  1. Medycyna,
  2. Zielona Gospodarka.

Obok panelu dyskusyjnego będą prezentowane dobre praktyki.

Rejestracja

Link do Panelu Rejestracyjnego.

Akademia Śląska

Jest jednym z siedmiu metaprzedsięwzięć realizowanych w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”. Dotyczy współużytkowania istniejącej infrastruktury badawczej oraz kreowania kluczowej, regionalnej infrastruktury badań naukowych – flagowych projektów inwestycyjnych w ramach Kontraktu Terytorialnego.

Kluczowa infrastruktura badawcza

Obecnie w ramach środków z RPO WSL 2014-2020 na finansowanie kluczowej infrastruktury badawczej pozostaje do rozdysponowania około 47 milionów złotych. Środki te zostaną przeznaczone na konkurs z działania 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza. Obecnie trwają prace nad aktualizacją listy przedsięwzięć ujętych w załączniku 5b Kontraktu Terytorialnego poprzez nabór nowych fiszek projektowych. W wyniku naboru zgłoszone zostały propozycje 22 przedsięwzięć organizacji badawczych z regionu.

Kongres odbywa się w ramach projektu: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” realizowanego w ramach Działania 1.3 RPO WSL 2014-2020.

Więcej informacji o kongresie


Logo Regionalnej Strategii Innowacji

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś