Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 2552 wiadomości z wszystkich 2552 dla zadanych warunków:

Przerwa techniczna platformy SEKAP

W związku z planowanymi pracami technicznymi na platformie PeUP SEKAP (www.sekap.pl) od godziny 20:00 w dniu 13.05.2016 r. do godziny 12:00 w dniu 15.05.2016 r. korzystanie z platformy będzie niemożliwe.

2016-05-12

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 2.1

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 10.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 839/112/V/2016 zatwierdził „Listę ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów” i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 02.01.00-IZ.01-24-010/15 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2016-05-11
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: 02.01.00-IZ.01-24-010/15

Komunikat dotyczący prawa zamówień publicznych

18 kwietnia br. upłynął termin na implementację do krajowego prawodawstwa znacznej części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE.

2016-05-06
| kategorie: Prawo i dokumenty

Wydłużona ocena wniosków dla konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-018/15

Instytucja Organizująca Konkurs na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT, w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-018/15.

2016-05-05
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś