Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 12 informacje ze wszystkich 4977 dla tagu: Harmonogram konkursów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2019 rok v.4 (29.05.2019 r.)

Aktualizacja przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa nr 1163/43VI/2019 dnia 29 maja 2019 r.

Przyczyny zmian:

 • wykorzystanie wolnych środków – dodanie 11 nowych naborów oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na zaplanowane nabory,
 • usunięcie 17 naborów,
 • zmiany terminów w 2 naborach,
 • modyfikacja typów projektów zgodnie z obowiązującym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020).
termin obowiązywania od 2019-05-29
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram konkursów, harmongram naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2019 rok v.3 (29.03.2019 r.)

Aktualizacja przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa nr 615/20/VI/2019 dnia 27 marca 2019 r.

PRZYCZYNY ZMIAN W HARMONOGRAMIE NABORÓW:
 • Wykorzystanie wolnych środków – dodanie 27 nowych naborów oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na zaplanowane nabory,
 • Usunięcie 5 naborów,
 • Zmiany terminów w 4 naborach,
 • Modyfikacja typów projektów zgodnie z obowiązującym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020).
termin obowiązywania od 2019-03-29 do 2019-05-28
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram konkursów, Harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2019 rok v.2 (30.01.2019 r.)

Aktualizacja przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa nr 145/14/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. 

Zmiany dotyczą:

 1. Dodania nowych naborów w ramach poniższych działań/poddziałań:
 • Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT w maju 2019 r. w kwocie 11 200 000 zł (2 800 000 €)
 • Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT w lipcu na kwotę 50 000 000 zł (12 500 000 €)
 • Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Południowy w listopadzie 2019 r w kwocie 1 200 000 zł (300 000 €)
 1. Zmian terminów naborów:
 • Działanie 4.6 Czyste powietrze – z maja 2019 r. na lipiec 2019 r oraz zmianą kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z 28 000 000 zł (7 000 000 €) na 58 000 000 zł (14 500 000 €),
 • Poddziałanie 7.4.1. Outplacement – ZIT z czerwca 2019 r. na wrzesień 2019 r. oraz zmianą kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z 164 000 zł (41 000 €) na 1 000 000 zł (250 000 €),
 • Poddziałanie 7.4.2. Outplacement – ZIT z czerwca 2019 r. na wrzesień 2019 r. oraz zmianą kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z 4 458 400 zł (1 114 600 €) na 8 906 000 zł (2 226 500 €),
 • Poddziałanie 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI z maja 2019 r. na październik 2019 r.
 • Poddziałanie 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT z października 2019 r. na maj 2019 r. oraz zmianą kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z 404 800 zł (101 200 €) na 1 659 120 zł (414 780 €)
 • Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs z października 2019 r. na maj 2019 r.
 1. Modyfikacji typów projektów:
 • Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Zachodni,
 • Poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs
termin obowiązywania od 2019-01-31 do 2019-03-28
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram konkursów, nabory wniosków

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2018 rok v.6 (31 sierpnia 2018 r.)

Aktualizacja przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa nr 1943/281/V/2018 28 sierpnia 2018 r.

Zmiany dotyczą dodania nowych naborów w ramach poniższych działań/poddziałań: 

 • Działania 1.3 – Profesjonalizacja IOB w grudniu 2018 r. ze względu na anulowanie naboru zaplanowanego w czerwcu 2018 r.,
 • Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT Północny - grudzień 2018 r. w kwocie 6 800 000 zł (1 700 000 €),
 • Działania 6.1 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w grudniu 2018 r. w kwocie 60 000 000 zł (15 000 000 €),
 • Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – OSI – grudzień 2018 r. w kwocie 21 800 000 zł (5 450 000 €),
 • Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – OSI – grudzień 2018 r.  w kwocie 6 200 000 zł (1 550 000 €),
 • Poddziałania 7.4.2. Outplacement – OSI – grudzień 2018 r. w kwocie 667 252 zł (166 813 €)
 • Podziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – OSI – grudzień w kwocie 3 080 000 zł (770 000 €)
termin obowiązywania od 2018-08-31
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram konkursów, nabory wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś