Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2020 rok v.2 (22.01.2020 r.)


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię dokument:
Zobacz obowiązujące
Termin obowiązywania
od 2020-01-22 do 2020-07-21

Informacja z 24.04.2020 r. 

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego podjął decyzję o modyfikacji terminu otwarcia jednego z dwóch zaplanowanych w tym roku naborów, w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP. Decyzja o przyspieszeniu terminu naboru projektów, który  pierwotnie w harmonogramie był zaplanowany na czerwiec br. jest spowodowana nadzwyczajnymi okolicznościami postępowania w związku z wystąpieniem  COVID 19 w 2020 r.

•     Nabór wniosków rozpocznie się 28 kwietnia br.

•     Wartość środków w konkursie została zwiększona celem objęcia wsparciem jak największej liczby przedsiębiorców.

•     Typ projektów został dostosowany do identyfikowanych obecnie potrzeb.

•     W ramach konkursu zostaną wsparte zarówno projekty nastawione na utrzymanie konkurencyjności oraz  miejsc pracy jak i projekty przewidziane w pierwotnych założeniach harmonogramu a polegające na wdrożeniu innowacji technologicznej co najmniej w skali regionu.

Obecna zmiana terminu naboru nie wiąże się ze zmianą dokumentu jakim jest Harmonogram naboru wniosków. Zapisy w harmonogramie zostaną zaktualizowane przy okazji najbliższej jego zmiany. Ponadto, jeżeli w tym roku wyniknie potrzeba uruchomienia dodatkowego naboru w ramach działania 3.2, Zarząd Województwa dokona stosownej zmiany w tym dokumencie.

 

Aktualizacja przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa nr 136/97/VI/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.

Zmiany dotyczą:

 1. Dodania nowych naborów w ramach poniższych działań/poddziałań:
 • Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w sierpniu 2020 r w kwocie 6 000 000 zł (1 500 000 €),
 • Działanie 3.2. Innowacje w MŚP w czerwcu 2020 r. w kwocie 20 000 000 zł (5 000 000,00 €),
 • Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs w maju 2020 r. w kwocie 616 000,00 zł (154 000,00 €),
 • Poddziałanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT Południowy w maju 2020 r. w kwocie 865 000,00 zł (216 250,00 €),
 • Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT Północny - w maju 2020 r. w kwocie 940 000,00 zł (235 000,00 €),
 • Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT Zachodni w maju 2020 r. w kwocie 2 000 000,00 zł (500 000,00 €),
 1. Zmian terminów:
 • Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs z maja 2020 r. na lipiec 2020 r.
 • Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs z maja 2020 r. na lipiec 2020 r.
 • Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs z maja 2020 r. na lipiec 2020 r.
 1. Zmiany występującego każdorazowo terminu Wydział na Departament w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, polegającej na zmianie struktury organizacyjnej Urzędu poprzez wprowadzenie departamentów.

Pliki do pobrania

Historia dokumentu

Nazwa dokumentu Obowiązujący
od do
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2020 rok v.3 (22.07.2020 r.) 2020-07-22 2020-12-31
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2020 rok v.2 (22.01.2020 r.) 2020-01-22 2020-07-21
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2020 rok v.1 2019-11-28 2020-01-21
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś