Przejdź do treści głównej

Zmiana terminów ogłoszenia i rozpoczęcia naborów.


2017-09-28 13:30

2 września 2017r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, która wymusiła na Instytucji Zarządzającej dostosowanie dokumentów programowych do zapisów tej Ustawy.
Dotyczyło to w szczególności regulaminów zaplanowanych konkursów wraz z załącznikami oraz dokumentami związanymi z oceną i wyborem projektów do dofinansowania.

W takiej sytuacji podjęto decyzję o nieogłoszeniu we wrześniu br. poniżej zaplanowanych konkursów:

  1. Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs;
  2. Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Subregionu Centralnego;
  3. Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Południowego;
  4. Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Północnego;
  5. Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Zachodniego;
  6. Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Termin ogłoszenia wymienionych konkursów został przesunięty na październik 2017r. (wnioski o dofinansowanie będzie można składać w listopadzie 2017r.).

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów będą dostępne zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś