Przejdź do treści głównej

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla RPO WSL 2014-2020 na 2017 rok


2017-04-12 14:56

Zarząd Województwa Śląskiego 11 kwietnia br. zaktualizował harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Oto wykaz zmian w dokumencie:

 1. Dodano nabory dot. OSI - w związku z zatwierdzeniem Gminnego Planu Rozwoju Bytom2020+
 • Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – OSI
 • Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – OSI
 • Poddziałanie 7.4.2. Outplacement – OSI
 • Poddziałanie 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – OSI
 • Poddziałanie 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI
 • Poddziałanie 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI
 • Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs
 • Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - OSI tereny wiejskie
 1. Dodano nabór w ramach poddziałania 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie
 1. Usunięto nabór w ramach działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
 1. Zmieniono sposób pokazywania terminu rozpoczęcia konkursów z dwóch miesięcy na miesiąc zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020.

Aktualny harmonogram znajdą Państwo w zakładce Zapoznaj sie z prawem i dokumentami

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś