Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

ŚLĄSKIE ROZWIJA TWÓJ BIZNES – profesjonalne wsparcie dla firm


2017-09-08 14:23

Ruszył Podmiotowy System Finansowania – narzędzie ułatwiające zdobycie dofinansowania na usługi rozwojowe. Od września śląskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą z łatwością uzyskać nawet 80% dotacji na szkolenia dla swoich pracowników.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Można wybrać dowolne szkolenie, kurs lub studia podyplomowe z bogatej oferty Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Usługi są zamieszczane w Bazie przez firmy szkoleniowe, a następnie są na bieżąco sprawdzane i oceniane przez użytkowników. Natomiast administracją Bazy zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Taki system gwarantuje pracodawcom, że wybierają jedną z najlepszych ofert na rynku.

W tym momencie Baza obejmuje już prawie 15 tysięcy usług szkoleniowych z całego kraju i spośród niemal wszelkich branż. Jeśli jednak mimo tego nadal nie znajdziesz usługi dla siebie, to wciąż pozostaje szansa na udział w szkoleniu, które spełni Twoje oczekiwania. Jest to możliwe dzięki nowej, wyjątkowej użyteczności oferowanej przez BUR. Usługa szkoleniowa „szyta na miarę” - to możliwość zamieszczenia w systemie ogłoszenia o swoim zapotrzebowaniu szkoleniowym. W odpowiedzi na nią firmy szkoleniowe obecne w BUR przygotują ofertę w pełni dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych mogą skorzystać właściciele i pracownicy firm przynależnych do jednej z poniższych grup:

  • mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniają do 10 pracowników w skali roku, a ich roczny obrót nie przekracza 2 mln euro),
  • małe przedsiębiorstwa (od 10 do 50 pracowników i obroty nie wyższe niż 10 mln euro na rok),
  • średnie przedsiębiorstwa (poniżej 250 pracowników i obroty na poziomie max 50 mln euro w ciągu roku),
  • osoby prowadzące prywatną działalność gospodarczą.

Ile może wynieść wsparcie?

Do 80% wartości usługi rozwojowej otrzymają mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa małe mogą liczyć na sfinansowanie do 70% wartości szkolenia, natomiast wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich wynosi max 50% wartości usługi.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą jednak zwiększyć poziom dofinansowania nawet do 80%, o ile spełniają warunki dodatkowe, takie jak: działalność w branży istotnej dla regionu, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach lub w wieku 50+.

Podziałem środków na dofinansowanie usług rozwojowych zajmują się w województwie śląskim wybrani przez Wojewódzki Urząd Pracy operatorzy Podmiotowego Systemu Finansowania. Operatorzy to organizacje, których rolą jest całościowa obsługa wsparcia – od przyjęcia wniosku aż do rozliczenia dofinansowania. Można również liczyć na ich pomoc w wypełnieniu wniosku (dokumentacja aplikacyjna została ograniczona do niezbędnego minimum). Są to:

1. Fundusz Górnośląski S.A.
2. Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Piotr Kurnicki Sp.k.
3. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
4. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
5. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
6. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

Wszyscy operatorzy łącznie dysponują do rozdzielenia kwotą ponad 425 milionów złotych! Dzięki tym środkom do 2023 roku w ramach PSF planuje się wesprzeć 53 tysiące pracowników oraz 12 tysięcy firm z województwa śląskiego.

Więcej informacji na stronie: Śląskie Rozwija Twój Biznes.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś