Przejdź do treści głównej

Harmonogram składania wniosków o płatność na IV kwartał 2017 r. - dotyczy Beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


2017-09-07 15:04

Od 8 do 22 września 2017 r. będzie trwał okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej Harmonogramów składania wniosków o płatność na IV kwartał 2017 r. (2017/4).
Obowiązek ten dotyczy Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WSL 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Harmonogramy należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu LSI 2014 od momentu wybrania projektu do dofinansowania, do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

Harmonogramy należy sporządzać w oparciu o rzetelną analizę prognozowanych płatności, uwzględniającą opóźnienia w realizacji projektów.

Po upływie wskazanego terminu moduł umożliwiający złożenie harmonogramów zostanie zablokowany.

„Zasady i instrukcja wypełniania harmonogramów składnia wniosków o płatność” zamieszczone są w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Odpowiedzi na pytania w zakresie wypełniania harmonogramów składania wniosków o płatność udzielają pracownicy Referatu realizacji płatności w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod numerami telefonu: (32) 77-40-330, (32) 77-40-331 oraz (32) 77-40-329.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś