Przejdź do treści głównej

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinasowania w ramach konkursu z poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego


2017-09-25 13:35

19 września 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zwiększył poziom dofinansowania projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16 dla poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu zostało udzielone Wnioskodawcom, których projekty wynikają z Programów Rewitalizacji oraz które spełniają pozostałe kryteria wskazane w regulaminie konkursu. Dofinansowanie pochodzi ze środków budżetu państwa.

Aktualna lista projektów wybranych do dofinansowania znajduje się  poniżej oraz w ogłoszeniu naboru w zakładce Wybrane do dofinansowania.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś