Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 2555 wiadomości z wszystkich 2555 dla zadanych warunków:

Ruszają konkursy dla obszarów rewitalizowanych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza z dniem 27 maja br. cztery konkursy na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

2016-05-27
| kategorie: Nabory wniosków

Zatwierdzono listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 dla Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

2016-05-27
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej - konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16, dotyczących Poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej RIT Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

2016-05-27
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej - konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-056/16

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-056/16 dotyczących Poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej RIT Subregionu Południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

2016-05-27
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Wyniki oceny formalnej dla konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-057/16

Informujemy, że w ramach konkursu: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-057/16, dotyczących Poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej RIT Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, wszystkie wnioski zostały ocenione negatywnie na etapie oceny formalnej.

Do oceny merytorycznej nie został skierowany żaden wniosek.

2016-05-27
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Unijne miejsca otworzyły drzwi

Za nami trzecia już edycja ogólnopolskiej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Przez 4 dni (od 12 do 15 maja br.) w naszym regionie można było odwiedzić ponad 30 miejsc, które zmieniły się dzięki wsparciu uzyskanemu z Funduszy Europejskich.

2016-05-19
| kategorie: Wydarzenia, Działania promocyjne

Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ-01-24-017-15

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 17.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 872/113/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ-01-24-017-1.

 

2016-05-18
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: RPSL.10.02.02-IZ-01-24-017-15

Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 17.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 873/113/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15 dla Działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2016-05-18
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-025/15

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 17.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 874/113/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-025/15 dla Działania 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałania 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2016-05-18
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś