Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2017-10-13 09:23

4 października 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17 dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Spośród 103 złożonych wniosków o dofinansowanie, w tym:

 • typ 1 projektu dla sektora MŚP - 6 wniosków,
 • typ 1 projektu dla dużych przedsiębiorstw - 3 wnioski,
 • typ 2 projektu dla sektora MŚP – 86 wniosków,
 • typ 2 projektu dla dużych przedsiębiorstw – 8 wniosków.

Wyniki oceny formalnej kształtują się następująco:
Typ 1 projektu (Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej) dla sektora MŚ

 • 4 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej,
 • 2 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła ponad 8,5 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie prawie 3 mln zł.

Typ 1 projektu (Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej) dla dużych przedsiębiorstw

 • 2 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej,
 • 1 wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła ponad 3,9 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie prawie 691 tys. zł.

Typ 2 projektu (Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach) dla sektora MŚP

 • 50 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytorycznej,
 • 26 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych,
 • 10 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła ponad 131 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie prawie 84 mln zł.

Typ 2 projektu (Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach) dla dużych przedsiębiorstw

 • 6 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytorycznej,
 • 2 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła ponad 16,7 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie ponad 8,4 mnl zł

Jednocześnie informujemy, że 9 października 2017r. rozpoczęła się ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym.

Poniżej przedstawiamy listy wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej:

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś