Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 1715 wiadomości z wszystkich 1715 dla zadanych warunków:

Wnioski do oceny merytorycznej konkursu - Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15

Przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej złożonych w konkursie RPO WSL 2014-2020 z  Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15, w związku z zakończoną oceną formalną wniosków.

2016-01-13
| kategorie: Wyniki naborów wniosków

Przedłużenie terminu naborów wniosków dla poddziałań 11.1.1; 11.1.2; 11.1.3

W związku z trwającym procesem legislacyjnym nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który Sejm przyjął dnia 29 grudnia 2015r., nastąpiło przedłużenie wszystkich trwających naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałań 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej do dnia 01.02.2016 r. .

2016-01-07
| kategorie: Nabory wniosków

Skrzynki odbiorcze w systemach SEKAP/ePUAP

Z uwagi na wieloetapowość prac Komisji Oceny Projektów przypominamy, że beneficjentów obowiązuje elektroniczny system komunikacji, co oznacza konieczność bieżącego monitorowania skrzynek odbiorczych na platformach SEKAP/ePUAP.

2015-12-30
| kategorie: Prawo i dokumenty
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś