Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Rozpoczęcie oceny złożonych wniosków w ramach działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2019-03-05 15:16

Przyjęliśmy 10 wniosków w ramach działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18, których wartość wydatków wyniosła ogółem prawie 26 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania blisko 14,25 mln zł w tym:

  • dla sektora MŚP – złożono 9 wniosków, których wartość całkowita wynosi ponad 22,3 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 13 mln zł;
  • dla dużych przedsiębiorstw – złożono 1 wniosek, którego wartość całkowita wyniosła ponad 3,6 mln zł, przy wartości dofinansowania przekraczającej 1,24 mln zł.

Listy złożonych wniosków, podzielone ze względu na status przedsiębiorstwa, znajdują się w załącznikach poniżej.

Aktualnie rozpoczynamy weryfikację spełnienia warunków formalnych, występowania oczywistych omyłek i oceny spełnienia kryteriów formalnych wniosków złożonych w ramach przedmiotowego konkursu.

Przypomnienie procedur oceny

Zgodnie z regulaminem konkursu RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18 pismo do Wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku o dofinasowanie (WND). W związku z tym i przypominamy o konieczności bieżącego monitorowania skrzynki dla podanego adresu e-mail.

Termin na uzupełnienie/poprawę wniosku wynosi 7 dni, licząc od dnia następnego po dacie wysłania Wnioskodawcy wezwania.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 Regulaminu konkursu, z wyłączeniem terminu wskazanego w punkcie 1.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś