Przejdź do treści głównej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego


2019-03-01 11:29

Co chcemy zbadać i poznać

„Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna”.

Cel badania

  1. Ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna RPO WSL 2014-2020, w tym stopnia osiągnięcia ich celów szczegółowych.
  2. Ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania dla obu osi priorytetowych.

Oczekiwany efekt ewaluacji

Zestaw wniosków i rekomendacji, które należy podjąć, aby zwiększyć skuteczność, efektywność, użyteczność i trwałość oferowanego wsparcia w obszarze edukacji w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Tryb wyboru najlepszej oferty:

Przetarg nieograniczony. Szczegółowe informacje znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Ofertę wyślij na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Kancelaria Ogólna, p. 164
Ligonia 46
40-037 Katowice

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś