Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 62 informacje ze wszystkich 6864 dla tagu: infrastruktura edukacyjna

Przebudowa przedszkola w sołectwie Pierściec

W sołectwach Pierściec i Kowale zidentyfikowano problem ograniczonej liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat. Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków, bariera geograficzna w dostępie do placówek edukacji przedszkolnej oraz wzrost liczby dzieci w wieku przedszkolnym na terenie sołectw w ostatnich 3 latach spowodowały, że placówka w Pierśćcu wymagała natychmiastowej przebudowy w celu zapewnienia większej liczby miejsc. W działaniu tym nieocenione okazało się wsparcie udzielone gminie Skoczów z Funduszy Europejskich.

2021-03-05
| typ informacji: Artykuł | tagi: infrastruktura edukacyjna

Nowe pracownie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Wśród zawodów deficytowych w 2019 r. znaleźli się m.in.: monterzy elektronicy, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy. Jednocześnie miasto Katowice zdiagnozowało problem niedostosowania oferty kształcenia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (ZSTiO) nr 3 we wskazanych zawodach, a tym samym niewystarczające kompetencje uczniów do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Nierozerwalnie powiązany z tym jest problem polegający na niedostosowaniu sal do praktycznej nauki zawodu. Tym bardziej zauważalny ze względu na duży postęp technologiczny w pracy elektroników na przestrzeni ostatnich kilku lat. Te wszystkie czynniki sprawiły, że Katowice podjęły się realizacji dwóch projektów z Funduszy Europejskich w ZSTiO nr 3. Pierwszy z nich, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sprawił, że dzisiaj uczniowie kształcący się w kierunkach elektronicznych mają dużo lepsze warunki nauczania, dzięki przeprowadzonej modernizacji szkolnych pracowni.

2021-02-15
| typ informacji: Artykuł | tagi: infrastruktura edukacyjna

Nowe przedszkole w Lublińcu

Ponad 100-letni budynek, w którym dotychczas mieściło się Przedszkole nr 2 w Lublińcu, nie spełniał wymogów stawianych placówkom oświatowym. Jego przebudowa i modernizacja w celu dostosowania obiektu do wymaganych standardów niosłaby za sobą koszta znacznie przekraczające koszt budowy nowego przedszkola. Z tego względu gmina Lubliniec zdecydowała się na to drugie rozwiązanie. Dzięki wsparciu udzielonemu z Funduszy Europejskich nowe przedszkole powstało przy pobliskiej szkole podstawowej.

2021-01-12
| typ informacji: Artykuł | tagi: infrastruktura edukacyjna, przedszkola

Nowoczesne laboratoria i pracownie w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach

Naturalną ścieżką kariery absolwentów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych jest wybór pomiędzy kontynuowaniem nauki na uczelni wyższej a podjęciem pracy zawodowej. W przeszłości zdecydowana większość (ok. 85%) absolwentów wybierała studia wyższe. Od pewnego czasu wraz ze wzrostem zapotrzebowania rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników średniego szczebla mamy do czynienia z odwrotem tego trendu. Obecnie zaledwie nieco ponad połowa uczniów zainteresowana jest studiowaniem w trybie dziennym. Pozostali albo w ogóle nie są zainteresowani kontynuowaniem nauki, albo zamierzają studiować w trybie zaocznym i równocześnie podjąć pracę zarobkową. Jednocześnie uczniowie jako główną przeszkodę w otrzymaniu dobrej pracy, zgodnej z ich wykształceniem, postrzegają w braku odpowiedniego doświadczenia i umiejętności praktycznych. Szkoła znana z dyscypliny i dobrze przygotowanych absolwentów jest potencjalnie doskonałym dostawcą pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Problemem dla przedsiębiorców są tutaj jednak takie czynniki jak brak znajomości nowoczesnych maszyn i urządzeń, na zakup których szkoła nie może sobie pozwolić oraz niedostateczna praktyka uczniów w zakładach produkcyjnych, znacznie ograniczająca znajomość nowoczesnych technologii. Rozwiązaniem dla tego typu problemów mają być dwa projekty realizowane przez szkołę przy dofinansowaniu z EFRR i EFS.

2020-11-24
| typ informacji: Artykuł | tagi: infrastruktura edukacyjna, Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Nowoczesna szkoła zawodowa w Tychach

Zespół Szkół (ZS) nr 7 w Tychach należy do krajowej czołówki szkół, które skutecznie pozyskują i efektywnie inwestują środki europejskie w rozwój swoich uczniów. W 2016 r. ZS został wyróżniony Kartą Jakości Mobilności z programu Erasmus+ (jako jedna z 5 szkół w Polsce), co najlepiej świadczy o wysokiej jakości organizowanych tam stażów. Jednak szkoła ta, jak i wiele innych borykała się z problemem dotyczącym przestarzałego wyposażenia szkolnych pracowni, ale i ten problem został skutecznie rozwiązany z pomocą Funduszy Europejskich.

2020-04-21
| typ informacji: Artykuł | tagi: infrastruktura edukacyjna, Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Nowoczesna infrastruktura przedszkolna w Jastrzębiu-Zdroju

W Jastrzębiu-Zdroju funkcjonują aż 23 przedszkola publiczne, w tym jedno Przedszkole Specjalne. W związku z rozpoczęciem edukacji szkolnej przez dzieci 6-letnie w większości przedszkoli w mieście pojawiły się wolne miejsca, jednak Przedszkole Publiczne nr 10 jako jedna z niewielu placówek wykazywało deficyt miejsc. Na dodatek przedszkole funkcjonowało w przedwojennym, wolnostojącym budynku, który nie spełniał wymagań technicznych. Zmiana nastąpiła dzięki realizacji projektu współfinansowanego z RPO WSL 2014-2020.

2019-12-04
| typ informacji: Artykuł | tagi: infrastruktura edukacyjna

Nowe nabory na koniec lata

Prawie 250 mln zł, 23 nowe konkursy, 15 różnych działań i Twój 1 wniosek tylko tyle dzieli Cię od europejskiej inwestycji w Twój projekt. Nie czekaj – zgłoś się po dotację!

2019-08-29
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: konkurencyjność MŚP, ICT, OZE, ochrona środowiska, kadry gospodarki, regionalne programy zdrowotne, regionalne programy rehabilitacji, włączenie społeczne, rewitalizacja, edukacja, infrastruktura edukacyjna

Mini-hotel i profesjonalna kuchnia w sosnowieckiej szkole zawodowej

Przeprowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach i Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu diagnozy regionalnego i lokalnego rynku pracy wykazały, że pracodawcy poszukują pracowników wykwalifikowanych w zawodach deficytowych (takich jak cukiernik, kucharz, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy czy technik ekonomista). Na zgłaszane przez przedsiębiorców zapotrzebowanie postanowiło zareagować Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU) w Sosnowcu, podejmując się realizacji dwóch projektów unijnych, których celem było podniesienie kwalifikacji uczniów szkolących się we wskazanych wyżej zawodach. Wiosną 2019 r., dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, CKZIU otworzyło nowoczesną bazę edukacyjną, wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt, używany jedynie w najlepszych światowych restauracjach i hotelach.

2019-07-24
| typ informacji: Artykuł | tagi: infrastruktura edukacyjna

Efektywna energetycznie szkoła w Pszczynie

Celem projektu było podniesienie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie. Budynek szkoły wymagał pilnej termomodernizacji ze względu na przestarzałe i niewydolne sposoby jego ogrzewania. Nieocieplona elewacja sprawiała, że zapotrzebowanie energetyczne niezbędne do ogrzania szkoły generowało olbrzymie koszty. Ponadto Pszczyna, na obszarze której znajduje się szkoła, leży w strefie stałego zagrożenia zanieczyszczeniem pyłami zawieszonymi, głównie z powodu bliskości aglomeracji śląskiej oraz dużego ruchu tranzytowego. Realizacja projektu miała przyczynić się do ograniczenia niskiej emisji i pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza na obszarze gminy.

2019-07-10
| typ informacji: Artykuł | tagi: termomodernizacja, efektywność energetyczna, infrastruktura edukacyjna
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś