Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 17 informacje ze wszystkich 6948 dla tagu: dziedzictwo kulturowe

Renowacja Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach

Sztolnia Fryderyk w Tarnowskich Górach jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków i ma status Pomnika Historii RP, a od lipca 2017 r. znajduje się również na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Niestety katastrofalny stan techniczny sztolni wskazywał na potrzebę pilnego remontu i prac konserwatorskich. W przeciwnym wypadku obiektowi groziło zawalenie chodnika sztolniowego i trwałego uszkodzenia zabytkowego portalu. Ponadto sztolnia potrzebowała również pilnego drenażu, aby uniemożliwić podnoszenie się poziomu wody, co prowadziłoby do zakończenia działalności kulturotwórczej, edukacyjnej i turystycznej. W tym celu w Tarnowskich Górach zrealizowano projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich, który pozwolił na zachowanie materialnego dziedzictwa kultury, nawiązującego do przemysłowych tradycji regionu.

2021-10-26
| typ informacji: Artykuł | tagi: dziedzictwo kulturowe

Stara Warzelnia w Tychach

Stara Warzelnia jest obiektem historycznym i wyjątkowym w skali całego regionu. Przeprowadzona ekspertyza wykazała jednak szereg problemów technicznych, które narażały zabytek na degradację. Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski podjęła się wyzwania zmierzającego do rewitalizacji budynku i urządzeniu w jego wnętrzu nowoczesnej galerii sztuki, która przyciągnęłaby do Starej Warzelni nową grupę turystów. W realizacji tych zamierzeń pomogło wsparcie uzyskane z Funduszy Europejskich, dzięki którym Stara Warzelnia jest dziś jedynym w regionie obiektem łączącym nowe media, edukację i sztukę nieelitarną.

2021-03-09
| typ informacji: Artykuł | tagi: dziedzictwo kulturowe

Modernizacja i renowacja Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej

Muzeum im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej mieści się w jednym z najlepiej zachowanych i prezentujących najwyższą klasę artystyczną przykładów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Stanowi centrum zespołu budynków, na który składają się familoki z częściowo zachowaną infrastrukturą użytkową (chlewiki i jedyny na Górnym Śląsku oryginalny, czynny piec chlebowy), kościół Matki Bożej Różańcowej (1869 r.) oraz budynki użyteczności publicznej – gimnazjum, szkoła gospodarstwa domowego i sala gimnastyczna. Stan techniczny budynku muzeum pozostawiał jednak wiele do życzenia, tym bardziej że przez lata znaczna jego część służyła jako komisariat. Obecnie, dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, udało się odnowić zdegradowaną część i rozszerzyć program kulturalny placówki.

2021-03-05
| typ informacji: Artykuł | tagi: dziedzictwo kulturowe

Remont Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu

Zamek Ogrodzieniec jest jednym z najważniejszych zabytków kulturowych województwa śląskiego. Od lat cieszy się ogromną popularnością wśród turystów – rocznie odwiedza go niemal 200 tys. osób. Niestety historia nie obeszła się z nim zbyt delikatnie – dziś jest to zespół bardzo malowniczych, ale jednak ruin. Jednakże stan ich zachowania poświadcza niezwykły rozmach rodu Bonerów, który czyniąc z Ogrodzieńca swoja siedzibę rodzinną, w okresie renesansu rozbudował zamek tak bardzo, że otrzymał on przydomek "Małego Wawelu". Przez całe dziesięciolecia na zamku nie były jednak przeprowadzane żadne prace remontowo-konserwatorskie, a naturalne zjawisko erozji powodowało powolną, ale postępującą destrukcję murów zbudowanych z wapiennego kamienia. Realizowane od 2008 r. prace remontowe zatrzymały ten proces tylko punktowo – w miejscach poddanych zabiegom remontowo-konserwatorskim. Tymczasem obiektowi było potrzebne podejście kompleksowe, dlatego kolejne prace remontowe na Zamku były w zasadzie kontynuacją programu realizowanego tam już wcześniej w ramach RPO WSL 2007-2013.

2020-11-23
| typ informacji: Artykuł | tagi: dziedzictwo kulturowe

Remont zabytkowego ratusza w Pyskowicach

Ratusz w Pyskowicach jest nie tylko jednym z najcenniejszych zabytków tego miasta, ale również miejscem, w którym odbywają się działania o charakterze kulturalnym. To właśnie w ratuszu mają miejsce wystawy i imprezy promujące kulturę i historię Pyskowic, integrujące lokalną społeczność i zapewniające mieszkańcom dodatkowe możliwości spędzania wolnego czasu. Z tego względu podjęto się realizacji projektu, w ramach którego przeprowadzono remont zniszczonych elewacji budynku, co pozwoli zachować ratusz w dobrej kondycji dla kolejnych pokoleń mieszkańców Pyskowic.

2020-07-13
| typ informacji: Artykuł | tagi: dziedzictwo kulturowe

Renowacja Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

Teatr Polski w Bielsku-Białej jest obiektem o ponad 100-letniej już historii i unikatowych walorach estetycznych, co stawia go na piedestale wśród zabytków stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. Na przestrzeni lat kondycja budynku jednak ucierpiała do tego stopnia, że niektóre elementy obiektu zaczęły stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i komfortu odwiedzających go osób. Ponadto koszty utrzymania budynku w stanie zdatnym do użytku oraz ciągłe remonty sprawiały, że teatr nie był w stanie rozszerzyć swojej oferty kulturalnej. Włodarze obiektu zdecydowali się więc skorzystać z pomocy Funduszy Europejskich w celu przeprowadzenia gruntownej renowacji Teatru Polskiego, a następnie wprowadzenia do oferty nowych spektakli i przedstawień.

2020-06-30
| typ informacji: Artykuł | tagi: dziedzictwo kulturowe

Renowacja średniowiecznych murów obronnych w Żorach

Niewiele jest miast w Polsce, które mogą poszczycić się posiadaniem fragmentów średniowiecznych fortyfikacji – jednym z nich są zlokalizowane na Górnym Śląsku Żory. Jednak z uwagi na zły stan techniczny żorskich murów obronnych przez lata w żaden sposób nie wyeksponowano ich wyjątkowego charakteru, a warto podkreślić, że są one najcenniejszym i najstarszym zabytkiem zlokalizowanym na terenie miasta. Zdecydowano się więc na realizację projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, który sprawił, że mury odzyskały swój pierwotny kształt i blask oraz stały się atrakcyjną częścią przestrzeni publicznej, świadczącej o średniowiecznych korzeniach miasta.

2020-06-30
| typ informacji: Artykuł | tagi: dziedzictwo kulturowe

Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej

Kolonia Ficinus w Rudzie Śląskiej to historyczne osiedle robotnicze, powstałe w 1867 r. dla pracowników kopalni Gottessegen. W 1978 r. została wpisana do rejestru zabytków, stanowiąc jeden z najlepiej zachowanych zespołów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Osiedle znalazło się również na liście obiektów Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, który stanowi jedną z największych i najciekawszych tras turystyki industrialnej w kraju. Jednak kolonia nie spełniała wszystkich wymogów i groziło jej usunięcie ze szlaku (m.in. z powodu braku punktu informacji turystycznej). Miasto podjęło więc decyzję o realizacji projektu ze wsparciem Funduszy Europejskich, opartego o rewitalizację jednego z budynków na potrzeby punktu informacyjnego i biblioteki.

2020-04-08
| typ informacji: Artykuł | tagi: dziedzictwo kulturowe
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś