Przejdź do treści głównej

Nabór pozakonkursowy z poddziałania 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury


2019-11-29 14:39

Ogłosiliśmy nabór pozakonkursowy nr RPSL.05.03.03-IZ.01-24-368/19 z działania 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury.

W przypadku projektów pozakonkursowych wnioskodawcą może być jedynie podmiot określony w załączniku nr 4 do SZOOP jako „Podmiot, który będzie wnioskodawcą”.

W ramach naboru przewiduje się realizację następujących typów projektu:

  • Typ 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  • Typ 2. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów przynależnych do Szlaku Zabytków Techniki.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś