Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej


Kolonia Ficinus w Rudzie Śląskiej to historyczne osiedle robotnicze, powstałe w 1867 r. dla pracowników kopalni Gottessegen. W 1978 r. została wpisana do rejestru zabytków, stanowiąc jeden z najlepiej zachowanych zespołów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Osiedle znalazło się również na liście obiektów Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, który stanowi jedną z największych i najciekawszych tras turystyki industrialnej w kraju. Jednak kolonia nie spełniała wszystkich wymogów i groziło jej usunięcie ze szlaku (m.in. z powodu braku punktu informacji turystycznej). Miasto podjęło więc decyzję o realizacji projektu ze wsparciem Funduszy Europejskich, opartego o rewitalizację jednego z budynków na potrzeby punktu informacyjnego i biblioteki.

Tytuł projektu
Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej

Nazwa beneficjenta
Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 
Działanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie: 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe konkurs

Finanse
Wartość projektu: 2 807 834,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 461 483,63 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Budynek przy ul. Kubiny 24 to jeden z trzech nieodrestaurowanych budynków na osiedlu Ficinus i jedyny, który należy obecnie do miasta Ruda Śląska. Powodem realizacji projektu była chęć zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego tego miejsca. Stan techniczny tego budynku był bardzo zły i groził całkowitą i bezpowrotną degradacją.

Kolejny powód rewitalizacji budynku stanowi potrzeba spełnienia przez kolonię robotniczą Ficinus wszystkich wymagań stawianych obiektom na Szlaku Zabytków Techniki. Realizacja projektu pozwoliła spełnić wszystkie wymogi i znacząco podnieść atrakcyjność turystyczną osiedla.

Dodatkowym celem realizacji przedsięwzięcia była konieczność ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji Wirek–Czarny las.

Co udało się zrealizować?

Dzięki realizacji projektu na zabytkowym osiedlu robotniczym Ficinus w Rudzie Śląskiej działa obecnie biblioteka i punkt informacyjny Szlaku Zabytków Techniki. To kompleks składający się z odrestaurowanego zabytkowego budynku przy ul. Kubiny 24 oraz nowego parterowego obiektu w drugiej linii zabudowy. W budynku po modernizacji znajduje się punkt informacji turystycznej, ekspozycja muzealna w postaci dawnej kuchni robotniczej, wypożyczalnia książek dla dzieci oraz czytelnia czasopism. W parterowym budynku uruchomiona została wypożyczalnia centralna.

Prace budowlane w budynku przy ul. Kubiny 24 polegały na odtworzeniu pierwotnych elewacji zewnętrznych oraz detali architektonicznych wnętrza, charakterystycznych dla tego typu zabudowy. Obiekt został poddany odbudowie z wykorzystaniem historycznych materiałów.

Na parterze budynku powstał punkt informacji turystycznej wraz z salką animacyjną i czytelnią czasopism, zapleczem socjalnym i toaletami, w tym toaletą dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na piętrze zlokalizowana została stała ekspozycja w postaci dawnej kuchni oraz wypożyczalnia książek dla dzieci. Wystrój wnętrza nawiązuje do historii miejsca.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Budynki udostępnione w wyniku realizacji projektu stworzą warunki do integracji mieszkańców Rudy Śląskiej oraz rozwoju lokalnych inicjatyw kulturalnych, społecznych, edukacyjnych i turystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych.

Obiekt służy czytelnikom. Jest także miejscem odwiedzin turystów podróżujących po Szlaku Zabytków Techniki i pasjonatów historii.
To także ważne miejsce w procesie edukacji regionalnej, która realizowana jest nie tylko w rudzkich szkołach.

Jakie są główne korzyści projektu?

Korzyści dla mieszkańców:

 • dostęp do obiektu zabytkowego,
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń,
 • możliwość uczestnictwa w ofercie kulturalnej w zabytkowym środowisku,
 • możliwość realizowania edukacji regionalnej w zabytkowym miejscu,
 • udostępnienie oferty muzealnej osobom z niepełnosprawnościami,
 • dostęp do oferty kulturalnej o randze ponadlokalnej,
 • poprawa zagospodarowania przestrzeni miejskiej,
 • wzrost jakości życia (dostęp do miejsc kultury),
 • możliwość aktywnego zagospodarowania czasu wolnego.

Korzyści dla miasta:

 • poprawa stanu zabytków w mieście,
 • wzrost atrakcyjności miasta jako potencjalnego miejsca zamieszkania,
 • zwiększenie wartości terenów należących do miasta,
 • zatrzymanie degradacji zabytkowego budynku,
 • poprawa stanu środowiska poprzez zagospodarowanie terenu wokół obiektu oraz zatrzymanie postępującej degradacji tkanki miejskiej.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś