Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Teatr Polski w Bielsku-Białej jest obiektem o ponad 100-letniej już historii i unikatowych walorach estetycznych, co stawia go na piedestale wśród zabytków stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. Na przestrzeni lat kondycja budynku jednak ucierpiała do tego stopnia, że niektóre elementy obiektu zaczęły stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i komfortu odwiedzających go osób. Ponadto koszty utrzymania budynku w stanie zdatnym do użytku oraz ciągłe remonty sprawiały, że teatr nie był w stanie rozszerzyć swojej oferty kulturalnej. Włodarze obiektu zdecydowali się więc skorzystać z pomocy Funduszy Europejskich w celu przeprowadzenia gruntownej renowacji Teatru Polskiego, a następnie wprowadzenia do oferty nowych spektakli i przedstawień.

Tytuł projektu
Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno–kulturalnej

Nazwa beneficjenta
Teatr Polski w Bielsku-Białej

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 
Działanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie: 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe konkurs

Finanse
Wartość projektu: 1 271 218,95 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 827 021,43 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Potrzeba realizacji projektu wynikała z niezadowalającego stanu zachowania obiektu, który wymagał przeprowadzenia prac remontowo-konserwatorskich w celu poprawy kondycji budynku oraz bezpieczeństwa i komfortu odwiedzających.

Ponadto konieczność ponoszenia bieżących kosztów utrzymania budynku oraz prac renowacyjnych skutecznie utrudniała wprowadzenie nowych propozycji do oferty edukacyjno-kulturalnej.

Co udało się zrealizować?

Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich przeprowadzono szereg prac renowacyjnych, m.in.: oczyszczenie i odświeżenie elewacji zewnętrznych i wewnętrznych, remonty schodów i klatek schodowych, wymiana podłogi na Małej Scenie, czy modernizacja oświetlenia i systemu wentylacji.

Wykonanie prac remontowych w ramach projektu umożliwiło wprowadzenie nowej oferty kulturalnej, możliwej do zrealizowania m.in. dzięki utworzeniu nowych miejsc pracy i zatrudnieniu dodatkowego personelu.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Oferta kulturalna teatru sprzed realizacji projektu skierowana była głównie do mieszkańców Bielska-Białej, a prezentowany repertuar przeznaczony był w dużej mierze dla osób dorosłych.

Wprowadzenie nowej oferty kulturalnej na skutek realizacji projektu pozwoliło ukierunkować się na nowe grupy odbiorców: turystów, dzieci i młodzież oraz środowisko naukowe i artystyczne (współpraca z uczelniami i młodymi twórcami).

Planuje się, że nowe elementy oferty edukacyjno-kulturalnej spowodują w 2020 r. wzrost liczby odwiedzających Teatr Polski o ponad 50% w stosunku do roku 2016.

Jakie są główne korzyści projektu?

Rezultatem projektu jest nie tylko ochrona dziedzictwa kulturowego obiektu, ale także szereg efektów dodatkowych, m.in.:

  • wzrost atrakcyjności turystycznej miejsca objętego inwestycją,
  • lokalny rozwój gospodarczy,
  • czy wzrost zatrudnienia.

Renowacja budynku Teatru Polskiego sprawiła, że użytkowanie obiektu nie stwarza niebezpieczeństwa dla odwiedzających oraz zwiększyła jego atrakcyjność. Część środków zagospodarowana dotychczas na remonty i drobne prace budowlane, została przeznaczona na promocję instytucji i jej oferty kulturalnej w całym województwie śląskim oraz poza jego granicami.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś