Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zamek Ogrodzieniec jest jednym z najważniejszych zabytków kulturowych województwa śląskiego. Od lat cieszy się ogromną popularnością wśród turystów – rocznie odwiedza go niemal 200 tys. osób. Niestety historia nie obeszła się z nim zbyt delikatnie – dziś jest to zespół bardzo malowniczych, ale jednak ruin. Jednakże stan ich zachowania poświadcza niezwykły rozmach rodu Bonerów, który czyniąc z Ogrodzieńca swoja siedzibę rodzinną, w okresie renesansu rozbudował zamek tak bardzo, że otrzymał on przydomek "Małego Wawelu". Przez całe dziesięciolecia na zamku nie były jednak przeprowadzane żadne prace remontowo-konserwatorskie, a naturalne zjawisko erozji powodowało powolną, ale postępującą destrukcję murów zbudowanych z wapiennego kamienia. Realizowane od 2008 r. prace remontowe zatrzymały ten proces tylko punktowo – w miejscach poddanych zabiegom remontowo-konserwatorskim. Tymczasem obiektowi było potrzebne podejście kompleksowe, dlatego kolejne prace remontowe na Zamku były w zasadzie kontynuacją programu realizowanego tam już wcześniej w ramach RPO WSL 2007-2013.

Tytuł projektu
Remont konserwatorski w obrębie zabytkowych ruin Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu

Nazwa beneficjenta
Zamek sp. z o.o.

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 
Działanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie: 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe konkurs

Finanse
Wartość projektu: 3 064 746,88 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 444 641,00 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Stan zachowania obiektu to obecnie największa bolączka Zamku Ogrodzieniec. Ten piękny i ważny zabytek wymagał natychmiastowych prac remontowych i konserwatorskich, aby mógł zachować swój urok i być świadectwem historii dla kolejnych pokoleń. Stało się to możliwe dzięki przeprowadzeniu prac remontowych na zabytkowych murach, natomiast realizowane w ramach projektu prace renowacyjne w pomieszczeniach (toaleta i studnia) umożliwią nadanie tym miejscom nowych funkcji użytkowych i stworzą nowe możliwości dla ich wykorzystania celem dokumentowania elementów kulturowych naszego kraju.

Realizacja niniejszego projektu jest również odpowiedzią na główny problem Ogrodzienieckiego Zamku związany z obniżaniem się atrakcyjności obiektu ze względu na zły stan zachowania ruin. Celem głównym projektu była więc poprawa atrakcyjności zabytkowego obiektu kulturowego, jakim jest Zamek Ogrodzieniec.

Co udało się zrealizować?

Zrealizowano wszystkie założenia projektowe:

 • wyremontowano ściany zamku: północną i północno-zachodnią oraz wybrane ściany Dziedzińca Pańskiego,
 • wymieniono dach na „sklepiku” znajdującym się na dziedzińcu,
 • wykonano odwodnienie dziedzińca i pogłębienie studni zamkowej,
 • wyremontowano część murów obwodowych i kładkę przejazdową na teren zamku,
 • zaadaptowano pomieszczenie „kuchcika” na toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • oraz wykonano instalację elektryczną, iluminacyjną i multimedialną.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Z projektu korzystają wszystkie grupy wiekowe turystów, którzy odwiedzają Zamek. Wszystkie zrealizowane założenia projektowe są dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej Zamku,
 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektu, co w przyszłości przełoży się na wzrost liczby odwiedzin przez turystów,
 • kompleksowy remont konserwatorski znacznej części zniszczonych murów zamkowych, który pozwoli zachować obiekt w dobrym stanie przez kolejne dziesięciolecia,
 • montaż instalacji elektrycznej, iluminacyjnej i multimedialnej umożliwił funkcjonowanie Zamku również w nocy.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś